nieuws

Stakeholdermeeting schone en zuinige voertuigen

10 jun 2015

Op 4 juni 2015 vond in het Louwmanmuseum in Den Haag de stakeholdermeeting schone en zuinige voertuigen plaats. Deze stakeholdermeeting stond in het teken van de uitstoot van stikstofdioxiden en fijnstof door dieselvoertuigen.

De Nederlandse overheid zet zich, samen met u, in voor het terugbrengen van brandstofverbruik en schadelijke emissies van wegvoertuigen. Op deze manier kan de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd en de luchtkwaliteit worden verbeterd, zonder dat dat ten koste gaat van onze mobiliteit.

In de steekproefcontroleprogramma’s voor wegvoertuigen levert TNO objectieve gegevens over emissies en brandstofverbruik aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo kan de overheid er zeker van zijn dat het beleid voor emissiereductie op juiste emissiegegevens is gebaseerd.

Ongeveer eens per anderhalf jaar organiseren het Ministerie en TNO een stakeholderbijeenkomst om belanghebbenden te informeren over de resultaten van het meetprogramma en over de ontwikkelingen rondom nationale en internationale emissieregelgeving. De stakeholdermeeting van 4 juni jl. stond in het teken van de schadelijke uitstoot van dieselvoertuigen.

De aanwezigen werden welkom geheten door Anita van den Ende, directeur Klimaat, Lucht en Geluid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Paul van den Avoort, Director Mobility and Logistics van TNO. Daarna informeerden Bertien Oude Groote Beverborg namens gemeente Utrecht en Christine Strous van Het Longfonds het publiek over de noodzaak van het terugbrengen van de schadelijke uitstoot door het wegverkeer. Willar Vonk van TNO liet vervolgens zien hoe de in het afgelopen jaar geteste voertuigen presteerden. Daarna gaven Guido de Ruijter van Mercedes-Benz Nederland en Jaap Tuinstra van de RAI-vereniging inzicht in de technische mogelijkheden voor fabrikanten om emissies verder terug te brengen.

Het programma eindigde met een forumdiscussie. Onder de deelnemers bevonden zich onder anderen Chris Kuijpers, Directeur-generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Andre Rijnders van de RDW en Richard Smokers van TNO.

Wilt u weten welke onderwerpen tijdens de stakeholderbijeenkomst aan bod zijn gekomen? Download dan de presentaties onderaan deze pagina. De laatste inzichten rondom de uitstoot van stikstofdioxiden en fijnstof door dieselvoertuigen kunt u lezen in het tevens op deze pagina geplaatste rapport. Ook kunt u daar doorlinken naar relevante pagina's op de website van TNO.

Expertise

Sustainable Transport & Logistics

Ten behoeve van schone en duurzame mobiliteit meten, analyseren en modelleren wij voertuig- en verkeersemissies en leggen we het verband met technologieën, rekening houdend met gedrags- en economische... Lees verder
Nieuws

Uitstoottesten TNO: vrachtwagens schoner, personen- en bestelwagens nog niet

04 juni 2015
Moderne zware Euro VI vrachtwagens stoten in de praktijk gemiddeld een factor 10 minder NOx (stikstofoxiden) uit dan eerdere generaties Euro IV en V vrachtwagens. Ondanks voortdurende aanscherping van... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Jordy Spreen

  • emissies
  • vrachtwagens
  • personenwagens
  • euronormen
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.