nieuws

Uitnodiging voor het programma ‘Sugars to Bio-Aromatics'

11 jun 2015

De afgelopen maanden is Biorizon - een onderzoeksinitiatief van TNO, VITO en de Green Chemistry Campus - druk bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe syntheseroutes voor bio-aromaten en het aanvragen van innovatiesubsidies om dit baanbrekende onderzoek te financieren. Op dit moment biedt Biorizon verschillende mogelijkheden voor internationale spelers om deel te nemen aan onderzoeksprojecten in het programma 'Sugars to Bio-aromatics'.

Op dit moment (zomer 2015) zoekt Biorizon deelnemers voor de volgende projecten:

 • Project: Furanic intermediates & aromatic derivatives ('Furaan-gebaseerde tussenproducten en aromatische derivaten'), binnen het Strategisch Innovatieprogramma Biorefinery for raw material availability and flexibility ('Bioraffinage voor beschikbaarheid en flexibele toepassing van grondstoffen') van TNO en Wageningen UR Food & Biobased Research. 
 • IO-HArT project: Biorizon Innovation and Upscaling of Renewable Aromatics Technology ('Biorizon innovatie en opschaling van hernieuwbare aromaten technologie')

Uitnodiging tot deelname

Bovenstaande figuur illustreert de technologie van Biorizon's Horizon 3, waarin koolhydraten uit biomassa worden omgezet in aromatische verbindingen via furaan-gebaseerde tussenproducten. Met de huidige projecten (en projectvoorstellen) wil Biorizon elk van deze chemische stappen, die nu al efficiënt verlopen, verder verbeteren. Daarnaast is het de bedoeling om de opgedane kennis te vertalen in schaalbare (continue) procestechnologie en te investeren in bench-scale installaties (met een doorvoer van 1-10 liter per uur) waarin de eerste opschalingsstappen van deze processen kunnen worden bestudeerd. 

In de nabije toekomst verwacht Biorizon deelnemers te zoeken voor de volgende projecten: 

 • Het ontwikkelen van nieuwe syntheseroutes voor aromatische verbindingen (verbeterde atoomeconomie, hogere opbrengst, nieuwe aromaten); 
 • Het ontwikkelen van chemische processen voor de productie van dienofielen (acetyleen-/acrylaatderivaten);
 • Het ontwikkelen van een protocol dat de productie van diënen integreert met de Diels-Alder reactie, waarbij de benodigde DSP geminimaliseerd wordt;
 • Het ontwikkelen van chemische processen voor derivatisering van aromaten.

In deze projecten zullen Biorizon en projectpartners kennis verwerven over efficiënte chemische processen voor de productie van hernieuwbare aromaten en inzicht verkrijgen in de principes van het opschalen van effectieve procestechnologie. Toepassing van deze kennis in experimentele bench-scale installaties garandeert een soepel ontwikkelingstraject richting de toepassing van bio-aromaten. 

Neem contact op met onze business developers en word lid van de Biorizon gemeenschap

Wilt u uitgebreide informatie ontvangen over de mogelijkheden om deel te nemen aan een van bovengenoemde projecten in het programma 'Sugars to Bio-aromatics'? Neem dan contact op met Joop Groen. 

Graag wijzen wij projectpartners en bedrijven die overwegen om mee te doen aan ons Shared Research Center op de mogelijkheid om lid te worden van de Biorizon Community voor gefunctionaliseerde bio-aromaten. Hieop de afbeelding hieronder ziet u een selectie van bedrijven en instituten die al lid zijn. 

Deelnemen aan een van deze projecten?

Neem contact op met Joop Groen

Nieuws

ing. Joop Groen MBA

Contact

ing. Joop Groen MBA

 • Biorizon
 • Groene chemie
 • bio aromaten
 • biobased building blocks
 • voorbehandeling
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.