nieuws

Vergroening binnenvaart door opzetten van Green Deal

05 jun 2015

Tijdens een bijeenkomst op de vakbeurs "Maritime Industry 2015" in Gorinchem op 2 juni hebben 65 deelnemers, waaronder schippers, toeleveranciers, havenbedrijven en overheden, verschillende opties besproken om vergroening in de binnenvaart te kunnen realiseren op een kostenefficiënte wijze. Bovendien hebben 19 partijen een intentieverklaring getekend om te komen tot een Green Deal.

Vanuit overheden en havenbedrijven neemt de druk voor de binnenvaart om te vergroenen toe. Om dit te kunnen realiseren, zouden schippers grootschalig moeten investeren in nieuwe motoren. De wens bestaat om te komen tot een goedkoper alternatief. Hester Duursema van BLN-KSV besprak de uitdaging waar de binnenvaart de komende jaren voor staat.

Reductie van emissie

TNO besprak een mogelijk concept dat tot stand kwam in project met vijf MKB-binnenvaartpartijen. In dit alternatief wordt een combinatie van verschillende maatregelen toegepast die aansluiten bij de technische en operationele karakteristieken van een schip. Potentiële maatregelen zijn onder andere: gebruik van alternatieve brandstoffen, aanpassingen aan de aandrijflijn van het schip, gedragsveranderingen in het gebruik van het schip en overgaan op afgestemde logistieke concepten. Om de effectiviteit van de maatregelen te kunnen beoordelen voor individuele schippers en te kunnen verantwoorden richting toezichthouders, dienen de praktijkemissies real-time of periodiek in kaart gebracht te worden. Een mogelijkheid om emissies real-time in kaart te brengen, is door toepassing van On-Board Monitoring (OBM). Toeleverancier Blueco lichtte toe wat de mogelijkheden van het aan boord meten zijn en hoe dit in de praktijk kan worden toegepast. Daarnaast toonde schipperscoöperatie PTC aan dat een mix van kleine maatregelen met aan boord meten leidt tot een flinke reductie van emissies in de praktijk. Ook liet het PTC zien dat er met een relatief oud schip aan nieuwere emissielimieten kan worden voldaan.

Erkenning meetwijze

Om met OBM richting toezichthouders aan te tonen dat de emissieprestaties verbeterd zijn, dient deze wijze van meten erkend te worden door de overheid. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu presenteerde de huidige emissiewetgeving en presenteerde stappen die nodig zijn om OBM hierin te kunnen verankeren. De inhoudelijke uitwerking van deze stappen zal deels worden opgepakt in het Europese onderzoeksproject PROMINENT. In een korte toelichting van het project werden alle deelnemers uitgenodigd om mee te denken en mee te doen aan het project.

Tot slot hebben 19 partijen een intentieverklaring getekend om te komen tot een Green Deal. Hierin zullen publieke en private partijen stappen nemen om OBM te realiseren.

Ons werk

Visie On-Board-Monitoring in de binnenvaart

Vanaf 2025 geldt een gebiedsverbod in de haven van Rotterdam voor schepen die niet voldoen aan CCRII. Bij een voortzetting van de huidige vervangingssnelheid zou in 2025 maximaal 4.000 schepen (60% van... Lees verder
Kennis

Schone schepen

Van alle activiteiten die TNO ontplooit om schonere schepen te ontwikkelen staat de laatste jaren met name de reductie van zwaveluitstoot in de belangstelling. In 2015 moeten niet alleen nieuwe, maar... Lees verder
Thema

Energie: ‘Versneld naar een duurzame energievoorziening’

Het is veruit de grootste uitdaging wereldwijd de komende decennia: de transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerd energiesysteem naar duurzame alternatieven. De komende periode zal in het teken... Lees verder
Nieuws
Contact

Ing. Pim van Mensch

  • CO2
  • uitlaatgasemissies
  • testen
  • rollenbank
  • PEMS
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.