nieuws

Whitepaper: flexibele fabrieken hebben de toekomst

11 jun 2015

In de snel veranderende chemische markt worden flexibiliteit en efficiëntie beschouwd als sleutelfactoren om de positie van Europa te versterken. Vooral het vermogen om snel in te spelen op marktontwikkelingen ('agility') wordt belangrijker. Eén manier om dat vermogen te vergroten is het opzetten van flexibele fabrieken. Aan de hand van interviews met vertegenwoordigers van de Europese chemiesector heeft TNO hierover een whitepaper geschreven. 

De commerciële kansen en obstakels, en de technologische ontwikkelingen die in verschillende segmenten van de chemische markt nodig zijn om flexibele fabrieken te realiseren, worden in deze whitepaper verkend. In vergelijking tot andere regio's heeft de chemische industrie in de EU op een aantal belangrijke punten de wind tegen. De VS en het Midden-Oosten profiteren van lage prijzen voor energie en grondstoffen (met name methaan en ethaan) dankzij schaliegas en bestaande voorraden olie en gas. Azië profiteert van lage lonen en snel groeiende economieën die de vraag omhoog stuwen. Europese bedrijven missen deze voordelen, en hebben daarnaast te maken met strenge regelgeving van de EU. Om deze situatie het hoofd te bieden moet de chemische industrie in Europa zich richten op haar sterke punten, en gebruikmaken van de kracht van geïntegreerde bedrijvenclusters, het hoge kennisniveau en het innovatief vermogen van de sector.

Flexibiliteit als oplossing

TNO heeft gesproken met vertegenwoordigers van diverse Europese bedrijven. Deze noemden als belangrijkste zorgen de hoge productiekosten, de strenge regelgeving, en de uitdaging om het innovatietempo te verhogen en opkomende markten te veroveren. Een mogelijke oplossing is het vergroten van de flexibiliteit en het vermogen om snel in te spelen op marktontwikkelingen. Het concept van flexibele fabrieken kan worden toegepast in onderzoek, innovatie en productie, en stelt bedrijven in staat om nieuwe strategieën te ontwikkelen, producten sneller op de markt te brengen, beter en sneller in te spelen op de vraag van klanten, en investeringsrisico's te verminderen.

Soorten flexibiliteit en vereiste technologieën

Uit de gesprekken bleek dat flexibiliteit betrekking kan hebben op verschillende aspecten: capaciteit, productie, innovatie, locatie of grondstoffen. Op elk van deze vlakken vervult flexibiliteit weer een andere behoefte in de sector. Afhankelijk van de sector en het soort bedrijf kan een mix van flexibiliteit nodig zijn om 'agility' en dus concurrentiekracht te vergroten. De belangrijkste technologische ontwikkelingen die grotere flexibiliteit mogelijk moeten maken, zijn modulariteit, procesintensificatie, continue processen (in plaats van batchprocessen), nieuwe productietechnologieën zoals 3D-printen, en de inzet van ICT voor 'slimme fabrieken'. Voor het implementeren van flexibele fabrieken is echter meer nodig dan nieuwe technologie; er moeten ook nieuwe of aangepaste bedrijfsmodellen voor worden ontwikkeld. De huidige bedrijfsmodellen in de chemische industrie zijn gebaseerd op kostenefficiëntie en grootschalige productie, wat op lange termijn niet houdbaar is. Flexibiliteit vraagt om bedrijfsmodellen die meer nadruk leggen op waardecreatie en verkorting van de marktintroductietijd dan op kosten. Hierdoor zullen innovatie en inkomsten in de sector toenemen.

Lees meer in ons whitepaper

Wilt u meer weten over de achterliggende factoren en mogelijkheden van flexibele fabrieken in de chemische industrie, download dan het TNO whitepaper Small-scale flexible plants – Towards a more agile and competitive EU chemical industry.
U kunt ook het uitgebreidere rapport lezen, dat dieper ingaat op marktontwikkelingen op het gebied van flexibiliteit, relevante technologieën, nieuwe bedrijfsmodellen, en voorbeelden van bedrijven waarbij flexibele fabrieken een verschil maken.
Na invulling van uw gegevens in dit formulier kunt u het volledige rapport downloaden.

Roadmap

Sustainable Chemical Industry: innovaties voor de chemische industrie

TNO helpt de chemische industrie te innoveren door bedrijven in staat te stellen kosten te reduceren en nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Bedrijven op die op zoek zijn naar nieuwe producten... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Martijn de Graaff

  • chemie
  • formulering
  • scheiding
  • proces
  • modulair
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.