nieuws

Door TNO ontwikkelde tool iSELF nu beschikbaar voor scholen

09 jul 2015

Kennisinstituut TNO heeft onderwijsadviesbureau KPC Groep op 8 juli 2015 in een overeenkomst officieel geautoriseerd als distributeur in het onderwijsveld voor iSELF. Met deze digitale tool kunnen scholen ‘21st century skills’ meten. Na het verwerven van een licentie kunnen zij achterhalen hoe kinderen het meest effectief komen tot zelfsturend leren.

Tegen de achtergrond van snelle technologische en maatschappelijke veranderingen wordt het steeds belangrijker dat mensen pro-actief en vanuit eigen verantwoordelijkheid een leven lang blijven leren. ‘Richting, Ruggensteun en Ruimte’, zo blijkt uit onderzoek van TNO,  zijn belangrijke onderliggende concepten om lerende kinderen en volwassenen de regie te laten nemen voor hun eigen leren.

Door TNO ontwikkeld en gevalideerd meetinstrument

Als dienstverlener constateert KPC Groep dat steeds meer scholen - naast de cognitieve ontwikkeling van leerlingen -  passende gepersonaliseerde ondersteuning aan leerlingen willen bieden bij het versterken van het zelfsturend leren en de daarbij horende sociale competenties. Met het instrument iSELF kunnen scholen op basis van een door TNO ontwikkeld en gevalideerd meetinstrument concreet inzicht krijgen in wat kinderen nodig hebben bij het ontwikkelen van hun zelfsturend vermogen. Ook wordt zichtbaar de mate van balans tussen ‘Richting, Ruimte en Ruggensteun’. iSELF is met name bedoeld voor groep 7 en 8 in het basisonderwijs en de eerste twee klassen in het voortgezet onderwijs.

Webbased- instrument

iSELF is een gebruiksvriendelijke online tool. Door stellingen te beantwoorden geeft de leerling aan in hoeverre hij of zij sociale competenties beheerst. Bovendien wordt duidelijk hoe de leerling de school ervaart leeromgeving die richting, ruimte en ruggensteun biedt. Uniek van het instrument is verder dat de leerling zélf aangeeft in hoeverre hij of zij ondersteuning behoeft. Ook de leraar gebruikt iSELF om zijn waarnemingen in brengen voor zijn leerlingen(groep).  De resultaten worden grafisch weergegeven.

Over KPC Groep

KPC Groep is een landelijk opererend onderwijsadviesbureau. Zij ondersteunt en ‘ontzorgt’  scholen en besturen bij het versnellen en implementeren van verbeteringen en vernieuwingen. Altijd met een focus op het primair proces. Het door TNO toegekende distributeurschap en het ondersteunen van scholen bij de implementatie van iSELF sluit hierop aan.

Roadmap

Networked Information: de mogelijkheden van nieuwe ICT

ICT is onmisbaar in onze samenleving. Er is een nieuwe informatiestructuur aan het ontstaan, waardoor burgers, bedrijven en overheid structureel anders met elkaar gaan communiceren en beschikbare (open)... Lees verder
Kennis

Information Creation – van data naar informatie

'Big data' is inmiddels een begrip. Via tal van systemen en apparaten komt er enorm veel informatie beschikbaar. Denk alleen al aan de vele sensorsystemen zoals bewakingscamera's, lussen in het wegdek,... Lees verder
Nieuws
Contact

Paul Valk

  • Sport and Media
  • Streaming Video
  • Live events
  • Fanexperience
  • Video analyses
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.