nieuws

Drie ondernemers door naar 2e fase van Technologie zoekt Ondernemer ‘14

14 jul 2015

Haalbaarheidsstudies positief, drie ondernemers gaan product realiseren

Innovatie versterkt de concurrentiekracht van bedrijven. TNO draagt daar graag aan bij door technologie en ondernemers aan elkaar te verbinden. Onlangs is de eerste fase van de 2014-editie van het innovatieprogramma afgerond en gaan drie ondernemers de volgende fase in op weg naar succesvolle innovatie. 

Samenwerking

Ondernemers hebben kennis van de markt en TNO heeft technologieën en ideeën in huis. Tijdens het programma Technologie zoekt Ondernemer (TzO) gaat TNO op zoek naar innovatieve ondernemers die perspectiefvolle productideeën van TNO verder ontwikkelen tot marktrijp product. Ondernemers kunnen in twee fasen financiële en inhoudelijke ondersteuning van TNO krijgen. De afgelopen jaren is al een groot aantal ideeën opgepakt, doorontwikkeld en in de markt gezet.

TWEEDE FASE TECHNOLOGIE ZOEKT ONDERNEMER ’14

In de eerste fase van het TzO-programma voeren geselecteerde ondernemers een haalbaarheidsstudie uit. Om vervolgens door te gaan naar de tweede fase dienen zij een voorstel in voor de daadwerkelijke ontwikkeling van productidee tot product. Op dit moment zijn de voorstellen van Technologie zoekt Ondernemer ‘14 door de onafhankelijke commissie STW beoordeeld en op basis van dat advies heeft TNO besloten met drie bedrijven de tweede fase in te gaan:

ViVi gaat een product ontwikkelen dat gebaseerd is op de technologie ‘Lang leve de Bloemen’, een gel die bacterievorming bij snijbloemen tegengaat waardoor bloemen in de vaas tot wel drie weken houdbaar zijn. 

DEAM met de ‘Coole Endoscoop’, een systeem waardoor buisvormige (medische) instrumenten nauwkeurig en met zo min mogelijk schade naar een gewenste plek genavigeerd kunnen worden.

Interman Engineering met ‘ZWABBER’, een materiaal dat actief vocht aantrekt, de luchtvochtigheid op peil houdt en de gevoelstemperatuur verlaagt, bijvoorbeeld voor beschermende kleding.

STIMULEREN INNOVATIE BINNEN HET MKB

Dit betekent dat deze bedrijven samen met TNO tot 250.000 euro kunnen investeren in het daadwerkelijk ontwikkelen van een nieuw product. Daarna is het aan deze bedrijven om dat product in de markt te zetten.

Op deze manier draagt TNO bij aan het realiseren van oplossingen voor maatschappelijke en economische problemen en stimuleert en ondersteunt zij innovatie bij het mkb.

Meer weten over Technologie zoekt Ondernemer?

Neem dan contact op met Erik Ham.

TNO en het MKB

Als mkb-ondernemer denkt u voortdurend na over innovatieve producten, diensten of bedrijfsprocessen. Maar waar moet u beginnen? En op wie kunt u een beroep doen als u dat innovatieve product of proces... Lees verder

Technologie zoekt ondernemer

TNO-ers bruisen van de ideeën. Onderzoek van TNO leidt dan ook tot diverse uitvindingen en technologieën voor nieuwe producten en productieprocessen. TNO gelooft in succesvolle innovatie door samenwerking... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Erik Ham

  • Programma Manager MKB
  • technologie zoekt ondernemer
  • Clusters
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.