nieuws

Rapport: ‘Inventarisatie van technologieën en ontwikkelingen voor het verminderen van (rest)risico’s bij schaliegaswinning’ gepubliceerd

10 jul 2015

Schaliegaswinning neemt wereldwijd toe. De combinatie van onconventionele technologieën die nodig zijn voor winning, zoals horizontaal boren en meervoudig hydraulisch fracken onderscheiden schaliegaswinning van conventionele gaswinning. In de Verenigde Staten zijn al tienduizenden putten geboord waarmee veel ervaring is opgedaan met het produceren van schaliegas. Of schaliegas ook in Nederland, met een geschatte winbare hoeveelheid van tussen de 200 en 500 miljard m3 gas, een grote rol kan spelen, is nog onzeker. De reden daarvoor is de grote onzekerheid in deze schattingen vanwege het gebrek aan gegevens uit puttesten.

Er is bovendien een grote maatschappelijke behoefte aan duidelijkheid over de veiligheid van schaliegaswinning en de impact op mens, natuur en milieu. De behoefte aan verduidelijking komt vooral door mogelijke nadelige effecten van schaliegaswinning op (drink)waterkwaliteit, waterverbruik, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit en het ruimtegebruik. Dergelijke effecten zijn op sommige winningslocaties in de Verenigde Staten en Canada waargenomen.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft TNO geïnventariseerd welke ontwikkelingen en technologieën er zijn en op welke termijn deze verwacht worden, waarmee de (rest)risico’s van de winning van schaliegas (boren, fracken, productie van gas, water en boorgruis) kunnen worden verminderd. Het rapport is een verzameling van kennis en geeft een goed overzicht van de huidige praktijk van schaliegaswinning en de ontwikkeling van de technologie met bijbehorende risicovermindering.

In de inventarisatie komen nieuwe technologieën en ontwikkelingen aan de orde die de kans op een incident beperken of nadelige effecten op milieu of leefomgeving van dat incident kunnen inperken. De studie geeft daarbij een overzicht van technologieën en andere beheersmaatregelen die nu, of in de nabije toekomst (de komende 5-10 jaar), beschikbaar komen. Kwantificering van kansen en mogelijke effecten is in veel gevallen alleen te doen door aanvullend locatie specifiek onderzoek en valt dus buiten de scope van dit onderzoek.

Het rapport is te downloaden onderaan deze site.

Nieuws
Contact

Dr. ir. René Peters

  • Gas
  • LNG
  • Transitie
  • Offshore Energie
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.