nieuws

Sociaal-economische tomtom leidt tot een ‘early warning’ systeem voor regionaal, nationaal en internationaal beleid

Centre for Global Socio-Economic Change officieel gestart • 26 aug 2015

Met het Centre for Global Socio-Economic Change komen voor overheden, organisaties en bedrijven nieuwe inzichten beschikbaar over de sociaal-economische ontwikkeling van landen en regio’s. Het model van het CFGSEC gebruikt grensoverschrijdende datareeksen en combineert die op een holistische manier. Dat levert onverwachte informatie op over de relatie tussen economische groei, sociale ontwikkeling en ecologische footprint, niet alleen voor individuele landen en regio’s maar ook voor clusters van landen zoals de EU. En, wat vooral van belang is, daarmee wordt ook een vergezicht gecreëerd van toekomstige ontwikkelingen (‘closed-loop forecasting’).

Black swans voorkomen

De kracht van het model ligt in het onderkennen en, met behulp van big data technologie, ontsluiten van de interconnecties tussen significante economische, ecologische en sociale componenten. Daardoor kan het sociaal-economische gedrag van communities zichtbaar worden gemaakt. Deze totaalverbanden en -relaties, die bij bestaande analyses niet of onvoldoende naar voren komen, blijken cruciaal te zijn om vroegtijdig veranderingen zichtbaar te maken (‘socio-economic imaging’). Daardoor kan beleid bijtijds worden aangepast en kunnen veel van de zogenoemde ‘black swans’ worden voorkomen.

Het model, dat is ontwikkeld onder leiding van de fysicus prof.dr.ir. Guus Berkhout en verder doorontwikkeld en gevalideerd met economen en sociologen van TNO, is vandaag op een bijeenkomst in Den Haag gepresenteerd aan een groot aantal belangstellenden. TNO bestuurt het Centre op afstand, levert kennis en detacheert medewerkers. De dagelijkse leiding is in handen van professor Berkhout.

Big data verlegt grenzen en opent mogelijkheden

Big data sensing en big data analyse verlegt fundamenteel de grenzen in wetenschap en beleidsvorming. Data-arme modellen en gesegmenteerde antwoorden zijn onvoldoende voor het oplossen van de grote vraagstukken. Economische groei, sociale ontwikkeling en ecologische impact hangen nauw met elkaar samen en moeten als één geheel worden beschouwd. Analyse dient te geschieden door een grote diversiteit aan data volumes grensoverschrijdend te combineren.

World Prosperity Outlook

TNO verwacht dat deze holistische en fact-based benadering van ‘total sustainability’ een revolutie zal veroorzaken in de manier waarop samenhangend beleid wordt ontwikkeld en strategische beslissingen worden genomen door overheden, internationale organisaties en bedrijven. Het CFGSEC zal jaarlijks zijn analyses en prognoses publiceren in een “World Prosperity Outlook”. Partijen die zich aansluiten bij CFGSEC krijgen daarnaast gedetailleerde inzage in de ‘connected’ big data technologie van het nieuwe Centre en kunnen ook meer specifieke informatie laten ontwikkelen ter ondersteuning van hun innovatiebeleid en risico-inventarisatie.

Voor meer informatie ga naar de CFGSEC website

CFGSEC
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.