nieuws

TNO onderzoekt milieu effect historische olie-exploratie op Spitsbergen

07 aug 2015

TNO onderzoekers gaan deze zomer mee op de grootste Nederlandse poolexpeditie ooit om de invloed van menselijk handelen in deze onverstoorde wildernis te onderzoeken. Onder leiding van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen en ondersteund door NWO en Oceanwide Expeditions wordt de expeditie georganiseerd. Circa 60 wetenschappers gaan 19 augustus tot en met 28 augustus 2015 per schip naar de oostelijke kust van Spitsbergen, het eiland Edgeøya.

In de jaren ’70 werd er kortstondig naar olie gezocht op Edgeøya. De impact van deze activiteiten op het milieu werd destijds slechts beperkt in de gaten gehouden. Met hedendaagse technieken kunnen we veel preciezer vaststellen wat nu echt het effect van deze activiteiten zijn geweest op het lokale milieu. Onderzoekers van TNO nemen sedimentkernen in de gebieden waar in de jaren ‘70 de olieboringen hebben plaatsgevonden. Met deze sedimentkernen kunnen zij terug in de tijd kijken en om zo het milieu van voor de olieboringen met dat van erna te vergelijken. Met de kennis die tijdens deze expeditie wordt opgedaan kan TNO adviseren over de mogelijke milieugevolgen van olieboringen in het Arctische gebied.

We staan aan de vooravond van hernieuwde economische interesse in het Noordpoolgebied. Het is daarom belangrijk de effecten van de industriële activiteiten op het kwetsbare ecosysteem in kaart te brengen. Met deze kennis kan TNO adviseren om de ecosystemen beter te beschermen. Het leren van wat er in het verleden op Edgeøya is gebeurd, zal ons daarbij helpen.

Expertise

Petroleum Geosciences

Petroleum Geosciences richt zich op alle geowetenschappelijke aspecten van exploratie en productie. Onze exploratiestudies hebben als doel het potentieel aan koolwaterstoffen in ontwikkelde en nieuwe... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.