nieuws

Brede inzet van TNO-tool SURPASS tijdens surveillancevluchten op zee

04 sep 2015

Het Nederlandse luchtvaartbedrijf EASP Air gaat voor de kust van Engeland en in het zuidelijk deel van de Middellandse Zee de TNO-tool SURPASS gebruiken.

SURPASS (afkorting van SURface Picture ASSessment) is een simulatiemodel voor maritieme oppervlaktebeeldopbouw. Maritieme oppervlaktebeeldopbouw houdt in dat in een bepaald zeegebied informatie over oppervlakteschepen uit verschillende sensoren vergaard en vastgehouden wordt. Verschillende sensoren brengen de aanwezige schepen met zoveel mogelijk details in kaart. Denk hierbij aan de positie van het schip, de koers en vaart van het schip en zelfs de karakteristieken van het schip. Ook is het mogelijk om drenkelingen en boten met vluchtelingen op te sporen.

SURPASS verschaft inzicht in de effecten van verschillende middelen voor beeldopbouw en van verschillende gebruikte tactieken voor de inzet van deze middelen. Het model is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Defensie om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop operaties het best kunnen worden uitgevoerd. Door de simulaties die de SURPASS-tool maakt kan een maritieme operatie beter, sneller en effectiever plaatsvinden. Het gebruik door EASP Air van de TNO-tool dient een breder doel, namelijk het borgen van veiligheid op het water en het tegengaan van illegale visserij.

Door het ondertekenen van een Letter of Intent tijdens de DSEi2105 (Londen) op 15 september 2015 wordt deze samenwerking vastgelegd.

Roadmap

Information Superiority: militair voordeel door hoogwaardige informatiepositie

Terwijl de beschikbare mankracht overal afneemt, nemen de informatiebehoefte en -beschikbaarheid explosief toe. Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.