nieuws

Eerste workshops Smart Industry New Skills nader geanalyseerd

02 sep 2015

Begin juli zijn de eerste workshops uitgevoerd rond het thema Smart Industry New Skills. Met het motto “De toekomst is niet wat het geweest is” werd daarin verder ingegaan op de gevolgen die versnelde ontwikkelingen in technologie en ICT hebben voor de organisatie en de mensen die er mee omgaan. De workshops zijn uitgevoerd onder regie van het programmabureau Smart Industry en met medewerking van TNO, AWVN en FNV.

35 ondernemers en werknemers namen deel aan de workshops. Eén van de belangrijkste conclusies: “we moeten dit vooral verder uitbouwen!”. De Smart Industry ontwikkelingen zijn uitgewerkt in bedreigingen, kansen en oplossingen. De kernvragen daarbij waren: hoe zet ik bedreigingen om in kansen en hoe zet ik kansen om in new business? De mens speelt daarin een cruciale rol.

Bedreigingen en kansen

De zorg dat mensen de ontwikkelingen mogelijk niet altijd kunnen bijhouden kwam als bedreiging naar voren. In de beleving van velen is veranderen ook een bedreiging. Bedrijven zien ook kansen. Smart Industry helpt om de concurrentiekracht te vergroten en stimuleert na te denken over nieuwe businessmodellen. Ook biedt het kansen voor werkgelegenheid en het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

Grotere betrokkenheid bij medewerkers

Om de transitie te begeleiden die Smart Industry vereist, is het van belang dat het management van bedrijven een heldere strategie en visie formuleert en deze ook uitdraagt. Door medewerkers te betrekken bij de totstandkoming daarvan ontstaat er ook een grotere betrokkenheid. Binnen die context kunnen mensen zich voortdurend ontwikkelen richting leerdoelen die in overleg met de werkgever worden gedefinieerd. Ook het anders organiseren van werkprocessen werd genoemd, het goed communiceren met de werkvloer en aandacht voor het samenwerken in de keten.

Integrale analyse

Met de input van deze workshops heeft het uitvoerend team de contouren uitgewerkt om concreet inhoud te geven aan onderwerpen als ‘leren zonder onderbreking’, ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘sociale innovatie’ binnen de structuur van de fieldlabs. Lees hier meer over de opbrengsten van de workshops.

Interesse in het bijwonen van een workshop?

Om deze contouren verder in te vullen zullen in het najaar nog enkele workshops worden georganiseerd in verschillende regio’s. Houdt de TNO nieuwsbrief MKB in de gaten of stuur alvast een e-mail naar Aart Willem Benschop of info@smartindustry.nl

TNO en het MKB

Als mkb-ondernemer denkt u voortdurend na over innovatieve producten, diensten of bedrijfsprocessen. Maar waar moet u beginnen? En op wie kunt u een beroep doen als u dat innovatieve product of proces... Lees verder
Nieuws

Ir. Aart Willem Benschop

Contact

Ir. Aart Willem Benschop

E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.