nieuws

Geen afname roken onder laagopgeleide zwangere vrouwen

29 sep 2015

Het percentage vrouwen dat rookt tijdens de zwangerschap is de laatste jaren niet afgenomen. Onder hoogopgeleide zwangeren is het percentage rokers tussen 2010 en 2015 wel iets gedaald, maar het aandeel laagopgeleide rokende zwangeren blijft hoog. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TNO.

In 2014-2015 heeft TNO een landelijke peiling uitgevoerd naar roken rondom de zwangerschap. Hiervoor hebben ruim 1700 moeders met een baby tot 7 maanden oud een vragenlijst ingevuld. De gegevens over roken zijn in opdracht van het Trimbos-instituut geanalyseerd met subsidie van het ministerie van VWS. In de factsheet Roken tijdens de zwangerschap, Percentages over de periode 2001-2015 zijn de cijfers gebundeld.

Van alle vrouwen uit het onderzoek gaf in 2015 8,6% aan dagelijks gerookt te hebben gedurende de hele zwangerschap, wat niet significant verschilt ten opzichte van het percentage vrouwen dat in 2010 aangaf dagelijks gerookt te hebben. In de laagstopgeleide groep rookte 22% dagelijks tijdens de zwangerschap, in de hoogstopgeleide groep was dit 1%. Hoewel het percentage laagopgeleide vrouwen in de steekproef klein was, en vervolgonderzoek uitsluitsel moet geven over het precieze percentage rokers in deze groep, is het aantal laagopgeleide zwangere vrouwen dat blijft roken niettemin zorgwekkend.

Risico’s van roken tijdens de zwangerschap

In 2014 rookte naar schatting 27% van alle 20-40 jarige vrouwen, een deel van hen gaat tijdens de zwangerschap door met roken. Roken tijdens de zwangerschap geeft extra risico’s. Het is één van de oorzaken van sterfteproblemen rondom de geboorte: het verhoogt de kans op een miskraam, een aangetaste placenta en een te kleine of te vroeg geboren baby. Ook het risico op aangeboren aandoeningen, wiegendood, astma en een lager IQ op volwassen leeftijd neemt toe met roken tijdens de zwangerschap. Het percentage vrouwen dat rookt tijdens de zwangerschap is daarom een belangrijke indicator voor de gezondheid van pasgeborenen.

Landelijke peilingen

TNO verzamelt al vanaf 2001 regelmatig gegevens bij moeders met een baby tot 7 maanden oud. In deze landelijke peilingen komen onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor aanstaande en jonge ouders, zoals roken en drinken rondom de zwangerschap, borstvoeding en kraamzorg. Eind 2014 en begin 2015 zijn, met medewerking van jeugdgezondheidszorg (JGZ)-teams op 333 locaties verdeeld over Nederland, bijna 17.000 uitnodigingen verspreid om een vragenlijst, op anonieme basis, via een weblink in te vullen.

Downloads
Nieuws
Contact

Dr. Caren Lanting

  • Preventie
  • Richtlijn Ontwikkeling
  • Epidemiologie
  • Voeding
  • Borstvoeding
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.