nieuws

Inspiratiegids met tien praktijkvoorbeelden over van-werk-naar-werk

03 sep 2015

In de inspiratiegids ‘Veilig oversteken’ van TNO, ABU en AWVN zijn 10 praktijkvoorbeelden voor van-werk-naar-werktransities opgenomen. Op 3 september 2015 ontving minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het eerste exemplaar van de brochure uit handen van vertegenwoordigers van die drie organisaties.

In de brochure is volop aandacht voor twee belangrijke TNO-speerpunten: leercultuur en een leven lang leren, en een regionale, intersectorale aanpak die gedragen wordt door het bedrijfsleven.

Bij de overhandiging pleitten de 3 organisaties dat opleidingsbudgetten van bedrijven en bedrijfstakken veel breder moeten worden ingezet dan nu veelal het geval is. Onder meer moeten flexwerkers toegang krijgen tot sectorale opleidingsfondsen en moet scholing niet alleen in het teken staan van de huidige baan, maar transities ook naar andere sectoren mogelijk maken. Hiertoe moeten vakbonden en werkgevers de komende jaren afspraken maken.

Minister Asscher met Paulien Bongers (TNO), Harry van de Kraats (AWVN) en Jurriën Koops (ABU)

Het volledige persbericht is te lezen op de site van ABU.

De brochure is hier te lezen en te downloaden

Lezen
Roadmap

Prevention, Work & Health: innovaties om mensen gezond te houden

Toekomstige gezondheid en ontwikkeling van jongeren, werkenden en vernieuwing van organisaties vraagt zowel sociale als technologische innovaties. “Bij TNO ontwikkelen we innovaties, technologisch en... Lees verder
Nieuws

dr. Anneke Goudswaard

Contact

dr. Anneke Goudswaard

E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.