nieuws

MonumentenKennis maakt kennis over monumenten beschikbaar

10 sep 2015

De TU Delft, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en TNO zijn een programmatische samenwerking 'MonumentenKennis' aangegaan om de kennis over behoud en restauratie van monumenten te stroomlijnen. Dankzij de samenwerking dringt kennis over ‘jonge’ monumenten beter door tot de praktijk. TNO ondersteunt het initiatief met een bedrag van van € 400.000,-.

Eusebius kerk (Arnhem): tufsteentoepassing met zichtbare schade in de lijst

Hoofddoelstelling van de samenwerking MonumentenKennis is het beschikbaar maken van betaande en nieuwe kennis over bouwmaterialen in monumenten. De drie samenwerkingspartners in het kenniscentrum zijn complementair. De RCE richt zich op het beter laten functioneren van de erfgoedzorg door praktijk, beleid en wetenschap te verbinden. TNO heeft een schat aan kennis over aantastingsprocessen en innovatieve materialen. De leerstoel Conserveringstechnieken van Gebouwen van de TU Delft is belangrijk voor onderzoek en kennisoverdracht aan toekomstige restauratiearchitecten.

Schaderegistratie

TNO werkt al jaren aan een schade-expertsysteem Monument Diagnose en Conservering Systeem (MDCS). Momenteel wordt het systeem met name door experts gebruikt. Dankzij de samenwerking komt er dit jaar een eenvoudige webversie beschikbaar waar particuliere eigenaren zelf schade aan hun monumenten en gebouwen kunnen bijhouden. De website krijgt een laagdrempelig karakter.

Natuursteendatabase

Een ander voorbeeld is een speciale natuursteendatabase, waarin de collecties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en die van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft zijn gecombineerd. Ook deze kennis wordt via het web beschikbaar gesteld. Onderzoekers, restauratie-architecten en aannemers kunnen de website als hulpmiddel gebruiken bij het bepalen van geschikte reparatiemethoden. Iedereen die werkt met monumenten zou er wat aan moeten hebben.

Instandhoudingssymposium

Behalve kennisbundeling en beschibaarstelling via internet worden ook de kennisnetwerken aan elkaar gekoppeld. Het bekende Instandhoudingssymposium van de RCE wordt door de RCE daarom ingebracht in de samenwerking MonumentenKennis. Dit jaar staat het symposium geheel in het teken van natuursteen. Het vindt plaats op 9 december 2015.

Rol TNO

TNO is penvoerder van de programmatische samenwerking. Het samenwerkingsverband is aangegaan voor de periode 2015-2018. Naast de bijdrage van TNO, ondersteunt het Ministerie van OCW de samenwerking met een subsidie van € 550.000,-. Het is de bedoeling dat het kenniscentrum na afloop van de subsidieperiode op eigen benen kan staan. MonumentenKennis zal daarvoor steun zoeken bij marktpartijen.
Instandhouding van monumenten is een van de taken van het ministerie van OCW. De jaarlijkse Rijkssubsidie voor het onderhoud van monumenten bedraagt bijna 45 miljoen euro. Vanuit provinciale budgetten komt daar voor restauraties jaarlijks nog eens zo’n 20 miljoen euro bij.

Ons werk

Monumenten

Het gebouwd cultureel erfgoed is zeer waardevol en we houden dit zo goed mogelijk in stand. Instandhouding van gebouwen, verdedigingswerken en standbeelden is een vak apart. Direct betrokkenen hebben... Lees verder
Expertise

Structural Reliability

Constructies spelen een belangrijke rol in de welvaart van onze maatschappij. Of het nu gaat om de verouderende infrastructuur, steeds complexere bouwconcepten in de woning- en utiliteitsbouw of nieuwe... Lees verder
Nieuws

Prof. ir. Rob van Hees

Contact

Prof. ir. Rob van Hees

  • bouwmaterialen
  • monumenten
  • conservering
  • metselwerk
  • natuursteen
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.