nieuws

NPO en TNO testen gebarende Dino bij kinder-TV

23 sep 2015

Op Werelddovendag (zaterdag 26 september) zendt NPO Zappelin een speciale aflevering uit van ‘Het Zandkasteel’ (NTR) waarbij een animatiefiguur als gebarentolk optreedt. Samen met TNO heeft de Nederlandse Publieke Omroep deze avatar ontwikkeld voor kinderen die doof of slechthorend zijn.

De aflevering is het resultaat van een langlopend onderzoekstraject, waarin TNO samen met projectpartners Radboud Universiteit en de University of East Anglia een systeem heeft ontwikkeld waarmee een televisieprogramma kan worden voorzien van ondersteunde gebaren via een geanimeerde "computerdino”. Deze avatar vertaalt de informatie die dove en slechthorende kinderen niet of niet gemakkelijk uit het beeld kunnen halen naar Nederlandse Gebarentaal, bijvoorbeeld het afgaan van een deurbel of gesproken tekst.

Een gebruikersevaluatie vorig jaar zien dat  kinderen van 6-8 jaar zichtbaar enthousiast zijn over de dino en gaf aan dat ze het televisieprogramma er beter door konden begrijpen. Dit jaar is vooral gekeken in hoeverre de technologie geschikt is voor gebruik op TV, met de uitzending als eindresultaat. Dit heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd over de stand van techniek en de uitdagingen die er liggen om de technologie op grotere schaal in te kunnen zetten (dat zijn er nogal wat!). De betrokken partijen willen dan ook graag kijken of het onderzoek in Europees verband kan worden voortgezet.

Aan de realisatie van de aflevering hebben meerdere partijen bijgedragen: De NTR heeft een speciale aflevering van het Zandkasteel gemaakt voor de gebarende dino. Gebarentaalonderzoekers van de Radboud Universiteit creëerden de gebaren die door de dino worden uitgebeeld. Voor het uitbeelden van de gebaren wordt gebruik gemaakt van de Animgen-technologie ontwikkeld aan de University of East Anglia. TNO verzorgde technische integratie en coördineerde het project.

De speciale aflevering van het Zandkasteel is zaterdag 26 september om 07.10 uur te zien bij NPO Zappelin.

Kennis

Information Creation – van data naar informatie

'Big data' is inmiddels een begrip. Via tal van systemen en apparaten komt er enorm veel informatie beschikbaar. Denk alleen al aan de vele sensorsystemen zoals bewakingscamera's, lussen in het wegdek,... Lees verder
Expertise

Data Science, inzicht en betekenis geven aan data van u en anderen

De afdeling Data Science van TNO brengt expertise in gestructureerde en ongestructureerde data, datainfrastructuren en data governance samen, waarbij we de nadruk leggen op data analytics en semantische... Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.