nieuws

Organisaties hebben steeds vaker beleid voor duurzame inzetbaarheid

09 sep 2015

Het aandeel organisaties met beleid gericht op langer doorwerken van het personeel is toegenomen van 32% in 2010 naar 40% in 2014. Dit blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2014 van TNO. De WEA is een tweejaarlijks representatief onderzoek onder ruim 5.000 vestigingen van bedrijven en instellingen.

Duurzame inzetbaarheid steeds vaker onderdeel bedrijfsbeleid

Nog steeds treft minder dan de helft van de bedrijven maatregelen zodat hun medewerkers langer kunnen doorwerken maar we zien daarin wel een toename. In 2014 had 40% van de bedrijven dergelijke maatregelen opgenomen in hun bedrijfsbeleid, terwijl dat in 2010 nog 32% was. Het gaat dan om zowel ontziemaatregelen (zoals, vrijstellen van onregelmatige dienst en verlichting van het takenpakket) als om stimuleringsmaatregelen (zoals het aanmoedigen van scholing of cursusdeelname, taakverbreding en gezondheidsbeleid).

Tussen de sectoren zijn er bovendien flinke verschillen: van de werkgevers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten heeft 55% maatregelen getroffen voor langer doorwerken van het personeel. Ook relatief veel - namelijk 50% - werkgevers in de landbouw, bosbouw & visserij treffen maatregelen gericht op langer doorwerken. In de bouwnijverheid en de financiële instellingen gaat het slechts om 30% en 35% van de werkgevers.

Ontzien van werknemers

Stimuleringsmaatregelen lijken onder werkgevers nog steeds minder ‘populair’ dan ontziemaatregelen. In 2014 trof slechts 15% van de werkgevers één of meer stimuleringsmaatregelen tegen 29% ontziemaatregelen. Meestal gaat het bij ontziemaatregelen om extra vrije dagen (19%) of aanpassing van de werktijden voor oudere werknemers (12%). Ontziemaatregelen kunnen onbedoeld bijdragen aan negatieve stereotypering van oudere medewerkers, terwijl stimuleringsmaatregelen dit juist tegengaan.

Dit najaar volgen verdiepingsstudies waarin het duurzame inzetbaarheidsbeleid van werkgevers én de duurzame inzetbaarheid van werknemers centraal staan.

Technische toelichting

TNO voert de WEA tweejaarlijks uit, in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor meer informatie, ga naar: www.monitorarbeid.nl/wea.

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland. De WEA geeft antwoord op vragen als: Welke veranderingen zien we in het arbeidsvoorwaardenbeleid van werkgevers?; Stijgt het innovatie vermogen van organisaties? Hoe ontwikkelt de flexibele schil van organisaties zich?

De WEA is een tweejaarlijks representatief vragenlijstonderzoek onder ruim 5.000 bedrijven en instellingen in Nederland. Het doel is ontwikkelingen in organisaties te volgen op het terrein van arbeidsbeleid. De eerste meting onder werkgevers vond plaats in 2008, in 2014 zijn voor de vierde keer gegevens verzameld.

De WEA omvat onder meer de volgende thema’s:

 • Organisatiekenmerken (rechtsvorm, jaar oprichting),
 • Arbeidsomstandigheden,
 • Arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties,
 • Sociale zekerheid,
 • Bedrijfsbeleid (innovatie, hiërarchie, flexibilisering, ICT-beleid),
 • Personeel (arbeidsmarktbeleid en sociaal ondernemerschap, duurzame inzetbaarheid),
 • Kenmerken en opbouw van het personele bestand,
 • Bedrijfsresultaat (productiviteit, omzet en winst), en:
 • Ziekteverzuim.

Het onderzoeksrapport Werkgevers Enquête Arbeid 2014 is de methodologische verantwoording van de vierde meting van de WEA, en geeft bovendien een overzicht van de eerste resultaten in 2014, en van de ontwikkelingen in de jaren 2008 - 2010 - 2012 - 2014.

Meer achtergrondinformatie over de WEA is te vinden via www.monitorarbeid.nl/wea waar het rapport is te downloaden

www.monitorarbeid.nl/wea
Ons werk

Monitoring van arbeid en impact assessment

Hoe staat het met de factor arbeid in een bepaalde sector, regio of specifiek beroep? Hoe beïnvloeden maatregelen bijvoorbeeld de gezondheid of de productiviteit? Wegen de kosten tegen de baten op? Kennis... Lees verder
Kennis

Innovaties voor gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken vergroot de productiviteit en vermindert de zorgkosten. TNO blijft daarom onverminderd werken aan het terugdringen van arbeidsrisico's. Het Innovatieprogramma gezond en veilig... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

 • persvoorlichting
 • woordvoerder
 • media
 • voorlichter
 • pers
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.