nieuws

Uitstoot van stikstofoxiden door dieselvoertuigen

07 okt 2015

In de media is er veel te doen over het verschil tussen de emissieprestaties van dieselvoertuigen bij testen in het laboratorium en in de praktijk.

TNO voert emissiemetingen uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om de emissieprestaties van voertuigen in de praktijk vast te stellen. TNO constateert al enige jaren grote en groeiende verschillen bij dieselvoertuigen tussen de NOx-uitstoot bij typekeuring en bij testen onder praktijkcondities. Metingen vinden plaats op de rollenbank in het lab en met mobiele meetapparatuur tijdens rijden op de weg. Omdat de gebruikte tests bij een beperkt aantal voertuigen niet bedoeld en niet geschikt zijn om te achterhalen wat precies de oorzaak is van de verschillen, kan TNO uit haar eigen onderzoek niet bevestigen of er door fabrikanten zogenoemde 'defeat devices' worden gebruikt.

TNO heeft geen handhavende functie. De resultaten van de metingen worden gepubliceerd en steeds uitgebreid en indringend besproken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de betreffende autoimporteurs en andere stakeholders zoals de RAI Vereniging en Bovag.

Het doel van de metingen van TNO is tweeledig. Op basis van een gemiddeld beeld van de praktijkemissies worden jaarlijks landelijke emissiefactoren voor wegvoertuigen vastgesteld. Deze emissiefactoren worden gebruikt om te rekenen aan de luchtkwaliteit, om totale nationale emissies te bepalen, en om de effectiviteit van maatregelen te berekenen. De emissiefactoren zijn altijd gebaseerd op de gemeten praktijkemissies, en niet op emissies volgens typekeuring.

Daarnaast werkt TNO in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Rijksdienst Wegverkeer al een aantal jaren aan wetgeving voor praktijkemissies in Brussel, de zogenoemde Real Driving Emissions (RDE). De meetgegevens van TNO worden ingebracht in de discussie.

Als onderdeel van TNO’s beleid om constructief bij te dragen aan de discussie over NOx-praktijkemissies van dieselvoertuigen en manieren om die effectief te verlagen, zijn de resultaten voor tussen 2010 en 2015 geteste Euro 5 en 6 personenauto’s samengevat in een gedetailleerd rapport dat tevens uitleg geeft over de gevolgde testprocedures en over welke conclusies wel of niet uit de gegevens getrokken kunnen worden. In dit rapport worden alle resultaten vermeld met merk- en modelnaam, dit in tegenstelling tot eerdere rapporten waarin de resultaten waren geanonimiseerd.

Lees meer

Nieuws

Technische briefing Tweede Kamer 'dieselfraude'

02 december 2015
Op woensdag 2 december 2015 heeft TNO een technische briefing gegeven aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer. De briefing ging over de grote verschillen tussen de... Lees verder
Ons werk

Overzicht rapporten emissiemetingen aan personen- en bestelauto's

Resultaten van metingen, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd in het steekproefcontroleprogramma personen- en bestelauto’s, zijn gepubliceerd in de volgende rapporten:... Lees verder
Ons werk

Emissiefactoren voor het wegverkeer

Emissiefactoren voor het wegverkeer zijn officiële schattingen van de gemiddelde praktijkemissies van voertuigen, uitgesplitst per voertuigtype, Euroklasse, weg type en verkeerssituatie. Deze worden in... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.