nieuws

Afname alcoholgebruik onder zwangere vrouwen

29 jan 2016

Het aantal vrouwen dat drinkt tijdens de zwangerschap is in vergelijking met voorgaande jaren gedaald. Het zijn vooral hoger opgeleide vrouwen die tijdens de zwangerschap weleens alcohol drinken. Dit blijkt uit cijfers van TNO. 

Het percentage vrouwen dat in de eerste drie maanden van de zwangerschap alcohol drinkt is in vergelijking met 2010 en 2007 onder alle opleidingsniveaus gedaald: naar schatting van 16,5 procent in 2007, 13,8 procent in 2010 naar 6,9 procent in 2015. Onbekend is of vrouwen die in de eerste drie maanden alcohol gebruikten op de hoogte waren van de zwangerschap of bleven doordrinken ondanks deze kennis. Over de hele zwangerschap gerekend waren deze percentages naar schatting respectievelijk 22,4 procent, 19,2 procent en 8,9 procent voor 2007, 2010 en 2015. Voor alle jaren geldt dat minder laagopgeleide dan midden- en hoogopgeleide vrouwen tijdens de zwangerschap alcohol drinken (respectievelijk 7,5%, 8,4% en 12,1%). Een kwart van de vrouwen (24,6%) drinkt alcohol in de periode van borstvoeding. Dit is onder meer te lezen in de factsheet ‘Alcoholgebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding’, die TNO heeft opgesteld in opdracht van het Trimbos-instituut en met financiering van het ministerie van VWS.

Risico's van alcoholgebruik tijdens zwangerschap

De risico’s nemen toe naarmate het gemiddelde alcoholgebruik en het aantal glazen per gelegenheid hoger is. Aangezien er - op basis van de wetenschappelijke literatuur -  echter geen veilige ondergrens voor alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kan worden vastgesteld, wordt in Nederland geadviseerd om in het geheel geen alcohol te drinken als een vrouw zwanger wil worden, zwanger is of borstvoeding geeft.
Drinken tijdens de zwangerschap vergroot onder meer de kans op een miskraam, foetale sterfte, vroeggeboorte en een (te) laag geboortegewicht en bij hoge doseringen aangeboren afwijkingen.

Een prevalentie van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap van 8,9 procent in 2015 impliceert bij een geboortecijfer van 170.000 dat jaarlijks ten minste 15.000 kinderen in Nederland al voor de geboorte in meer of mindere mate blootgesteld zijn aan de (schadelijke) effecten van alcohol.

Landelijke peilingen

Via een speciaal voor deze peilingen ontwikkelde vragenlijst werden gegevens over onder andere het gebruik van alcohol tijdens zwangerschap en borstvoeding verzameld; de peilingen waren primair bedoeld om landelijke cijfers over melkvoeding van zuigelingen te bepalen. Eind 2014 en begin 2015 werden, met medewerking van jeugdgezondheidszorg (JGZ)-teams op 333 locaties verdeeld over Nederland, bijna 17.000 uitnodigingen om een vragenlijst via een weblink in te vullen verspreid onder moeders met een baby tot 7 maanden oud.

Kijk voor meer informatie op de Trimbos site

naar site
Nieuws
Contact

Dr. Caren Lanting

  • Preventie
  • Richtlijn Ontwikkeling
  • Epidemiologie
  • Voeding
  • Borstvoeding
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.