nieuws

Agressie tegen werknemers met publieke taak naast menselijke ook grote financiële gevolgen

26 jan 2016

In 2014 had ruim één op de drie werknemers met een publieke taak te maken met agressie en geweld. Dat is aanzienlijk meer dan het landelijk gemiddelde. De bijbehorende verzuimkosten voor werkgevers bedragen naar schatting meer dan 350 miljoen euro per jaar. In de periode van 2008 tot 2014 gaven slachtoffers van agressie en geweld steeds vaker aan dat er in hun organisatie voldoende maatregelen zijn getroffen.

Dat schrijven minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Van der Steur van Veiligheid & Justitie vandaag aan de Tweede Kamer. Zij baseren zich op de Monitor Veilige Publieke Taak 2015, die TNO voor hen uitvoerde.

“Steeds meer overheidsorganisaties nemen maatregelen tegen agressie en geweld. Helaas worden er nog steeds te veel werknemers bij de overheid slachtoffer van agressie en geweld”, zegt minister Plasterk. “Dat heeft een grote impact op het leven van mensen die werken voor de publieke zaak en levert een aanzienlijke kostenpost op voor de maatschappij”. Het Rijk blijft zich dan ook inzetten om agressie en geweld tegen overheidspersoneel terug te dringen. Onder meer door werkgevers te steunen agressie en geweld tegen te gaan. En door middelen ter beschikking te stellen voor burgemeesters, wethouders en raadsleden die worden bedreigd en beveiligingsmaatregelen moeten nemen.

Aard en omvang van slachtofferschap

Uit de monitor Veilige Publieke Taak 2015 blijkt dat het totale percentage slachtoffers van agressie en geweld door derden nagenoeg gelijk is gebleven in de periode van 2007 tot 2014. Van alle vormen van agressie en geweld komt intimidatie veruit het meest voor.

Effecten van agressie en geweld

Slachtoffers van agressie en geweld kampen vaker met gezondheidsproblemen, verzuimen vaker en langduriger en zijn minder tevreden met het werk en de arbeidsomstandigheden. Op basis van cijfers van 2012 zijn de totale (werkgevers/verzuim)kosten als gevolg van agressie en geweld op het werk berekend. Deze zijn naar schatting 367 miljoen euro per jaar.

Beleid tegen agressie en geweld

In 2014 geeft ongeveer een kwart van de werknemers aan dat zij willen dat hun werkgever (meer) maatregelen treft tegen agressie en geweld. Slachtoffers van agressie en geweld geven in de periode van 2008 tot 2014 vaker aan dat er in hun organisatie voldoende maatregelen zijn getroffen.

Download Monitor Veilige Publieke Taak 2015

Downloaden
Expertise

Work Health Technology

Globalisering, schuldencrises en vergrijzing van de (beroeps)bevolking stellen de Nederlandse economie voor grote uitdagingen. Versterking van het menselijk kapitaal is absolute noodzaak voor behoud van... Lees verder
Ons werk

Monitoring van arbeid en impact assessment

Hoe staat het met de factor arbeid in een bepaalde sector, regio of specifiek beroep? Hoe beïnvloeden maatregelen bijvoorbeeld de gezondheid of de productiviteit? Wegen de kosten tegen de baten op? Kennis... Lees verder
Ons werk

Monitoring van Arbeid

Neemt Het Nieuwe Werken een grote vlucht? Treffen werkgevers meer maatregelen om langer doorwerken te faciliteren? De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. TNO onderzoekt... Lees verder
Nieuws

Drs. Marianne van Zwieten

Contact

Drs. Marianne van Zwieten

E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.