nieuws

Green Chemistry Campus krijgt subsidie voor bio-aromaten

11 jan 2016

De Green Chemistry Campus, Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe) en Brightlands Chemelot Campus ontvangen € 4,5 miljoen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de rijksoverheid en de provincies Noord-Brabant en Limburg van om het onderzoek rondom bio-aromaten te organiseren. Biorizon (initiatief van TNO, VITO en Green Chemistry), Progression Industry en Nettenergy maken onderdeel uit van dit project SceLiO-4B.

Biobased aromaten: winstgevend én duurzaam perspectief

In het SCeLiO-4B-project (Suikers, Cellulose en Lignine Opschaling naar BioBased Building Blocks) werken de partners samen aan innovatieve processen en (bij)producten van bio-aromaten. Aromaten zijn een van de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie. Op dit moment worden aromaten gewonnen uit aardolie. De winning van aromaten uit plantaardig restmateriaal vermindert de afhankelijkheid van aardolie, leidt tot minder CO2-uitstoot en het biedt een winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie en de toeleverende industrie. Het SceLiO-4B project heeft een budget van € 11,3 miljoen.

Op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen aan biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie. Biobased aromaten vormen een belangrijke focus. TNO verricht onder de vlag van het Shared Research Center Biorizon onderzoek naar bio-aromaten. Biorizon heeft als doel om voor 2025 commerciële productie van bio-aromaten mogelijk te maken.

Unieke samenwerking

Binnen het SCeLiO-4B projectteam voeren bedrijfsleven en kennisinstellingen gezamenlijk onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren voor valide systemen en processen. Het team richt zich daarbij op het realiseren en uitbouwen van proeftuinen op de Brightlands Chemelot Campus en de Green Chemistry. Daarnaast verzorgt het onderwijs en training, business development, project management en communicatie.
Deze samenwerking tussen de twee Centers for Open Chemical Innovation is uniek in Nederland en biedt ondernemers de ruimte om zich verder te ontplooien en de stap te maken van laboratorium tot pilot plant schaal.

Ons werk

Shared Research Centre voor Aromaten uit Biomassa

Green Chemistry Campus, VITO en TNO hebben in 2013 het startsein gegeven voor een Shared Research Centre Biobased Aromatics. De twee kennisinstellingen gaan in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven... Lees verder
Kennis

Feedstock flexibility

TNO werkt voor en met bedrijven aan de flexibiliteit in het gebruik van grondstoffen. Dat is nodig om duurzamer te produceren en minder afhankelijk te zijn van onder andere fossiele bouwstenen. Een bredere... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. ir. Jan Harm Urbanus

  • chemie
  • chemische technologie
  • aromaten
  • Biorizon
  • kristallisatie
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.