nieuws

North Sea Energy Challenge: prijs voor beste nieuwe bestemming olie- en gasplatformen

26 okt 2016

De drie beste ideeën om de olie- en gasplatformen in de Noordzee te gebruiken voor de energievoorziening van de toekomst worden donderdag 27 oktober in Amsterdam gepitcht voor een deskundige jury. De winnaar ontvangt een prijs van Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland en een aantal ideeën wordt uitgewerkt in een nieuw innovatieprogramma.

The Oil and Gas Reinvented Community, de samenwerking tussen TNO, Siemens en Shell daagde onlangs via ‘The North Sea Energy Challenge’ iedereen uit om met ideeën te komen voor een nieuwe bestemming en toepassing voor de olie- en gasplatformen in de Noordzee gericht op de energievoorziening van de toekomst. Via een open platform en het gebruik van het principe ‘wisdom of the crowd’ zijn door 350 personen meer dan 40 veel verschillende ideeën in gebracht en verder ontwikkeld.

Ideeën die sectoren verbinden

Veel ingezonden ideeën hebben als doel de infrastructuur van olie- en gaswinning in de Noordzee in te zetten voor nieuwe energiebronnen op zee. Zo zijn er bijvoorbeeld ideeën ingediend voor energieopslag in lege gasvelden, voor de conversie van elektriciteit naar waterstof en het balanceren van het netwerk op zee. Er zijn ook voorstellen ingediend voor het inzetten van platforms voor recreatieve doeleinden zoals duikcentra of als offshore datacenter.

De Noordzee is een belangrijke bron van energie voor Nederland. Terwijl er grote plannen zijn voor offshore wind, wordt er tegelijkertijd gestart met het opruimen van de olie- en gasinfrastructuur. De Oil and Gas Reinvented Community denkt dat het beter kan door beide ontwikkelingen te combineren. Innovatievere en duurzame bestemmingen voor olie- en gasplatforms in de Noordzee kunnen helpen om de energietransitie te versnellen tegen lagere maatschappelijke kosten en met behoud van biodiversiteit.

Behoud van biodiversiteit

Doordat de olie- en gasplatformen al geruime tijd in de Noordzee staan, is er een brede biodiversiteit ontstaan rondom deze infrastructuur. Om deze biodiversiteit te behouden wil The Oil and Gas Reinvented Community ervoor zorgen dat de olie- en gasplatformen een nieuwe bestemming krijgen, bij voorkeur gekoppeld aan hernieuwbare energiebronnen, in het bijzonder offshore wind.

Thema

Een duurzame toekomst is de enige toekomst

De ambitie van ECN part of TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. De... Lees verder
Nieuws

North Sea Energy Initiatief zoekt nieuwe toepassing voor oude platforms

30 september 2016
De Noordzee is een belangrijke bron van energie voor Nederland. Terwijl er de komende jaren grote offshore windparken worden gebouwd, zijn er tegelijkertijd plannen voor het opruimen van de verouderde... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.