nieuws

Provincie Zuid-Holland, Ooms Civiel en TNO werken samen om CO₂-uitstoot en brandstofverbruik terug te dringen

11 okt 2016

TNO en Ooms Civiel voeren sinds 2015 gezamenlijk onderzoek uit naar asfaltmengsels met een lage rolweerstand. TNO onderzoekt welke parameters in het asfaltmengsel maatgevend zijn voor de rolweerstand en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden. Ooms Civiel ontwikkelt een praktisch meetmethodiek voor het meten van de rolweerstand, waarmee mengsels in het laboratorium worden geoptimaliseerd.

Terugdringen CO₂-uitstoot verkeer

De nationale energie doelstelling van Nederland is om in 2020 20% energie te besparen, 14% energie duurzaam op te wekken en 20% CO₂-uitstoot te besparen ten opzichte van het niveau in 1990. Verkeer en vervoer draagt voor 17% bij aan het totale energieverbruik van Nederland. Het gaat hier niet alleen om het brandstofverbruik van verkeer over de weg maar ook om het energieverbruik van de weg zelf tijdens de bouw en het gebruik, zoals de inzet van bouwmachines tijdens de aanleg en het onderhoud, de productie van materialen (bijvoorbeeld asfalt) en het energieverbruik van bijvoorbeeld verlichting en verkeersinformatie. De provincie Zuid-Holland heeft de taak bij te dragen aan de nationale energie doelstelling. Om invulling te geven aan energiebesparing en duurzame opwekking bij de aanleg en het beheer en onderhoud van de provinciale wegen is de provincie een samenwerking aangegaan met Ooms Civiel en TNO.

Samenwerking

Innoveren doe je niet alleen. TNO en Ooms Civiel zijn daarom gevraagd om onderzoeken uit te voeren voor de provincie. Het terugbrengen van de CO₂-uitstoot is bij beide onderzoeken het uitgangspunt. Het eerste onderzoek richt zich op vermindering van CO2-uitstoot door het gebruik van slimme verkeerslichten. Het tweede onderzoek richt zich op het verminderen van de CO2-uitstoot door de rolweerstand van asfalt te verkleinen.

CO-uitstoot verminderen door slimme verkeerslichten

Een deel van de emissie die nu veroorzaakt wordt door optrekkend en wachtend verkeer bij verkeerslichten kan voorkomen worden. De provincie wil onnodige uitstoot van CO₂ zo veel mogelijk voorkomen. De samenstelling van het verkeer en het rijgedrag van verkeersdeelnemers bepalen in belangrijke mate de totale uitstoot. TNO ontwikkelt software voor slimme verkeerslichten welke zichzelf regelen zodat een optimale doorstroming ontstaat. Bij goede resultaten wordt de ontwikkelde software geïnstalleerd op de N470 (Kruithuisweg) en mogelijk op andere wegen.

CO-uitstoot verminderen door slim asfalt

Hoe meer weerstand een autoband ondervindt als deze over de weg rijdt, hoe meer brandstofverbruik, hoe hoger de CO₂-uitstoot van het voertuig. Ooms Civiel en TNO voeren gezamenlijk een onderzoek uit naar asfaltmengsels met een lage rolweerstand (Ooms Civiel is specialist als het gaat om innovatieve asfaltconcepten en heeft een ruime staat van dienst op het gebied van asfaltonderzoek en duurzame energieopwekking). TNO onderzoekt welke parameters in het asfaltmengsel maatgevend zijn voor de rolweerstand en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden. Ooms Civiel ontwikkelt daarnaast een praktische meetmethodiek voor de rolweerstand en optimaliseert het asfalt naar een energiezuiniger mengsel. Het asfaltmengsel wordt daadwerkelijk op een testlocatie op een reguliere weg gerealiseerd voor monitoring en verder onderzoek.

Volg dit project op:

De N470 geeft energie
Ons werk

Asfalt en wegenbouw

Nederland heeft een van de dichtst vertakte wegennetten ter wereld. Van dit gehele netwerk is zo'n 130.000 kilometer verharde weg. TNO werkt aan het betrouwbaar en nauwkeurig voorspellen van de levensduurprestaties... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Wietske van Kanten-Roos

  • Projectmanagement
  • Monitoring
  • Infrastructuur

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.