nieuws

Brede coalitie roept Kabinet op tot meer actie rond digitalisering

18 nov 2016

‘Een nieuw kabinet moet gericht investeren in de digitalisering van de samenleving. Voor welvaart, welzijn én om te zorgen dat iedereen mee kan komen. Digitalisering en robotisering bieden grote kansen. Om deze veranderkracht optimaal te benutten en de bedreigingen -voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of cybercrime- het hoofd te bieden zijn minimaal vijf gerichte acties nodig vanuit een nieuw Kabinet.’ Dat schrijft een brede coalitie van bijna dertig bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in een manifest dat vanavond is ondertekend op het ECP-jaarcongres en wordt aangeboden aan de verschillende politieke partijen. TNO heeft zich aangesloten bij deze oproep aan het kabinet.

In het Manifest pleiten de organisaties voor onder meer:

Hoger welzijn dankzij digitalisering

De domeinen gezondheid, mobiliteit, energie, onderwijs en de stedelijke omgeving kunnen een enorme sprong maken met digitale technologie. Zo houden digitale concepten in drukke steden de mobiliteit behapbaar, helpen smart grids en smart buildings met energie-efficiency, kan met data-analyse in de zorg een verschuiving plaatsvinden ‘van repareren naar voorkomen’ en kan de CO2-uitstoot fors gereduceerd worden door nog efficiëntere industrie. Zo’n transitie vergt één gedeelde stip op de horizon – een ambitie – waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen naar toe kunnen werken. De initiatiefnemers reiken een nieuw Kabinet hun expertise aan om in publiek-private samenwerking een agenda voor digitale vernieuwing tot 2025 uit te werken en te realiseren.

Meer investeringen in opleidingen en de ontwikkeling van nieuwe kennis

Zo moet computational thinking en kennis van ICT in het basis- en voortgezet onderwijs een verplicht vak worden. Volgens de initiatiefnemers is dat nodig om in de toekomst je weg op de arbeidsmarkt te kunnen blijven vinden. Daarnaast moet meer geïnvesteerd worden in digitaal wetenschappelijk onderzoek voor ons verdienvermogen van morgen en overmorgen.

Innovatie bij voorlopers verder stimuleren

Om innovatieve digitale sectoren, bedrijven en initiatieven een extra versnelling te geven en zo meer banen en groei te blijven creëren, moeten extra middelen beschikbaar komen en moeten regels deze sectoren niet frustreren, maar juist faciliteren.

Oog voor zorgen

Zoals we ons land beschermen tegen overstromingen, moet ook in de digitale wereld de dijkbewaking op orde zijn: cybersecurity moet daarvoor doordringen in de hele samenleving. We moeten streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, ook in tijden van robotisering, door voortdurende groei centraler te positioneren in de levens van mensen: een leven lang leren. Privacyregels moeten zowel vertrouwde omgang met persoonlijke gegevens faciliteren als het realiseren van de maatschappelijke en economische verwachtingen van (big & open) data.

Ministerieel topteam digitalisering

De politieke verantwoordelijkheid voor digitale innovatie is nu versnipperd waardoor in de praktijk te weinig van de grond komt en we kansen missen in de 5 genoemde domeinen. Een ‘ministerieel  topteam digitalisering’, bijvoorbeeld in de vorm van een aparte digitale onderraad, moet – inclusief een hoge functionaris voor cybersecurity – de verbindingen leggen en leiderschap nemen om de toekomst digitaal naar onze hand te zetten, de kansen te benutten en de dijkbewaking te organiseren waar nodig.

Achtergronden

Het Manifest omschrijft wat een nieuw Kabinet minimaal moet doen als het gaat om digitalisering van de samenleving. Hiervoor is naar schatting ca. 600 mln. euro extra per jaar nodig.

De bekendmaking van het manifest is een start. Een ieder -bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten, kennisinstellingen, initiatieven- is van harte uitgenodigd zich aan te sluiten om tot een zo breed mogelijke coalitie te komen.

De ondertekenaars

 • Bij de start van dit manifest is het ondertekend door:
 • Paul de Krom, voorzitter TNO
 • Frits van Bruggen, hoofddirecteur ANWB
 • Marcel Krom, voorzitter CIO platform
 • Bas Eenhoorn, Digicommissaris
 • Tineke Netelenbos, voorzitter ECP
 • Medy van der Laan, voorzitter Energie Nederland
 • Ineke Dezentjé, voorzitter FME
 • Herna Verhagen, CEO PostNL, opsteller rapport ‘Nederland Digitaal droge voeten’
 • Paul Smits, CFO en voorzitter Digitaliseringsboard, Havenbedrijf Rotterdam
 • Bertho Eckhardt, voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer
 • José van Dijck, president Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 • Leon Faassen, voorzitter ad interim LTO-Nederland
 • Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland
 • Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT
 • Peter Stadhouders, directeur Nederlands Uitgevers Verbond
 • Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken
 • Yvonne van Rooy, voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 • Arjan El Fassed, directeur Open State foundation
 • Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging
 • Jos Nijhuis, president-directeur Royal Schiphol Group
 • Erik Fledderus, algemeen directeur SURF
 • Ed Nijpels, voorzitter Thuiswinkel.org
 • René Penning de Vries, Boegbeeld TopTeam ICT-innovatie
 • Arthur van Dijk, voorzitter Transport en Logistiek Nederland
 • Titia Siertsema, voorzitter Uneto-VNI
 • Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW
 • Karl Dittrich, voorzitter VSNU

Manifest: samen naar een duurzame digitale samenleving

Lezen
Nieuws
Contact

Drs. Henk-Jan Vink

 • Networked Information
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.