nieuws

Eerste World Prosperity Outlook geeft inzicht in wereldwijde sociaal-economische vraagstukken

Toepassing van big data geeft strategische informatie voor lange-termijnkoers • 23 nov 2016

Op 23 november presenteerde het nieuwe Centre for Global Socio-Economic Change (CFGSEC) in Den Haag de eerste World Prosperity Outlook (WPO). Met de WPO geeft het CFGSEC verrassende inzichten over de samenhang tussen de economische groei, de sociale ontwikkeling en de ecologische footprint van georganiseerde samenlevingen: een nieuw begrip over de onderlinge verbanden, voortkomend uit feiten vanuit big data-analyses. Hiermee levert het Centre inzichten én vergezichten die van groot belang zijn voor overheden en multinationals om grote vraagstukken zoals armoedebestrijding, migratiestromen, stagnerende arbeidsmarkten en invloeden van klimaat verandering met elkaar aan te kunnen pakken.

De WPO toont ook welke effecten de sociaal-economische ontwikkeling heeft op de natuurlijke omgeving zoals uitstoot van schadelijke stoffen, toenemend grondstoffenverbruik en de hoeveelheid vleesconsumptie.

De WPO van 2016 geeft een samenhangend beeld over hoe 150 landen zich hebben ontwikkeld en gaan ontwikkelen. De wereldwijde vergezichten van CFGSEC zijn bruikbaar als strategische informatie bij het formuleren van een lange-termijnkoers voor landen, steden, ngo’s en ondernemingen bij het nemen van verantwoorde investeringsbeslissingen door bedrijven. De WPO is ontwikkeld onder leiding van prof.dr.ir. Guus Berkhout en gevalideerd door TNO.
TNO bestuurt het CFGSEC op afstand, levert kennis en medewerkers. De dagelijkse leiding is in handen van professor Berkhout.

Leden van CFGSEC zijn personen en organisaties in de publieke en private sector. Zij willen het Centre ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het leven in de wereld door fact-based R&D op het gebied van welvaart. Zij krijgen ook de mogelijkheid om advies op maat aangeleverd te krijgen. Denk daarbij aan inzichten in de ontwikkeling van bepaalde landen, regio’s of metropolen en de effecten op die ontwikkeling bij gewijzigd beleid.”

Nieuws
Contact

Drs. Nicole de Koning

  • gedrag
  • gedragsbeinvloeding
  • adoptie
  • experience
  • participatie
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.