nieuws

Ingrijpende jeugdervaringen leerlingen groep 7 en 8 in kaart

02 nov 2016

Er bestond nog geen goed  beeld van de ingrijpende gebeurtenissen waarmee kinderen tot 12 jaar in Nederland zoal te maken krijgen. En nooit eerder is dit aan kinderen zelf gevraagd.

Op 2 november 2016 verscheen het onderzoek dat TNO hierover voor de  Augeo Jongerentaskforce heeft verricht. Het onderzoek onder 664 kinderen uit groep 7 en 8 van het regulier basisonderwijs geeft antwoord op de vraag in welke mate zij te maken hebben (gehad) met bijvoorbeeld  mishandeling, scheiding of zelfmoord van een ouder. En vervolgens als tweede vraag, wat voor effect deze ingrijpende gebeurtenissen hebben op de kwaliteit van leven van kinderen.

Er blijkt een duidelijke relatie te zijn tussen élke ingrijpende jeugdervaring die kinderen aangeven te (hebben) ervaren, en hoe fit en gezond zij zich voelen. Deze relatie blijkt het sterkste te zijn bij kinderen die emotioneel zijn mishandeld of verwaarloosd en lichamelijk zijn mishandeld of verwaarloosd. Kinderen die dit meemaken, voelen zich minder fit en minder gezond. Deze uitkomsten zijn extra van belang, aangezien kindermishandeling een van de ingrijpende gebeurtenissen is die  vaak door kinderen worden ervaren: ruim een kwart van de kinderen rapporteerde een vorm van kindermishandeling te (hebben) ervaren.

Met deze kennis kunnen hulpverleners en leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs beter en effectiever inspelen op de ervaringen en de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen bij kinderen.

Lees ons rapport

Ik heb al veel meegemaakt: Ingrijpende jeugdervaringen (ACE) bij leerlingen in groep 7/8 van het regulier basisonderwijs (TNO rapport 2016 R 11157)

Ons werk

Gezond opvoeden

Een gezonde opvoeding geeft kinderen de mogelijkheid om zich vanuit een veilige thuishaven breed te ontwikkelen. De keten van instellingen voor jeugd(gezondheids)zorg ondersteunt ouders bij de opvoeding.... Lees verder
Roadmap

Youth: gezond, veilig en kansrijk opgroeien

Kinderen in Nederland groeien gelukkig vrij gezond op. Toch zijn er zaken die beter kunnen. Zo is er onder de jeugd meer overgewicht dan vroeger, zijn er meer gedragsproblemen en is er meer opvoedonzekerheid... Lees verder
Roadmap

Work: gezond veilig en productief werken

De wereld van werk verandert snel door globalisering, vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Als Nederland wil blijven concurreren zijn goede arbeidskrachten nodig. Hoe zorgen we dat mensen gezond,... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Remy Vink

  • kindermishandeling
  • huiselijk geweld
  • oudermishandeling
  • jeugd
  • vroegsignalering
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.