nieuws

Nieuwe dimensie in samenwerking TNO en Defensie DMO

29 nov 2016

Op 17 november 2016 is een raamovereenkomst tussen TNO en kenniscentrum Wapens en Munitie (KCW&M) ondertekend op de NIDV in Rotterdam. De overeenkomst biedt de mogelijkheid om gezamenlijk voor externe partijen, zoals bijvoorbeeld voertuig- en munitiefabrikanten, onderzoek en testen uit te voeren. Tevens krijgt TNO hiermee toegang tot de testfaciliteiten en kan gebruik maken van apparatuur van Defensie.

Links Arie-jan de Waard, directeur Defensie Materieel Organisatie en rechts Wim Nagtegaal, Chief Operating Officer van TNO

TNO ziet dit als een verdere bekrachtiging van de strategische relatie die TNO al jaren met Defensie en DMO en meer specifiek met het Munitie Bedrijf heeft.

Het kenniscentrum Wapens en Munitie (KCW&M) beschikt binnen Nederland over unieke faciliteiten en mogelijkheden om munitie, wapens, explosieven en combinaties daarvan te kunnen en mogen beproeven. Deze faciliteiten zijn onontbeerlijk om de veiligheid van de wapen - munitie combinatie te kunnen waarborgen maar ook om de kwaliteit van de bescherming van defensiesystemen te kunnen aantonen. 

Defensie beschikt over unieke productiemiddelen die essentieel zijn om de bedrijfsvoering van Defensie te borgen maar die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt niet altijd volledig worden ingezet. In het kader van de noodzakelijke opbrengsten ten behoeve van het “belang van Nederland” is gekeken of deze infrastructuur bij het KCW&M benut zou kunnen worden door derden, door hen tegen vergoeding gebruik te laten maken van deze testcapaciteit.

Het lijkt dan ook bijna logisch om deze bijzondere faciliteiten van het Munitiebedrijf, voor zover mogelijk, ten dienste te stellen van TNO. Uiteraard tegen een reële vergoeding conform de wettelijke bepalingen van Defensie. Het geeft invulling aan de bijzondere en gewenste dynamiek tussen Defensie, industrie, onderzoeksinstituten, ook wel de gouden ecosysteem genoemd.

Thema

Defensie en veiligheid: ‘Wij zetten onze kennis en technologie in voor veiligheid’

Het is voor welvaart en welzijn cruciaal dat de samenleving veilig is én veilig voelt. Voor Henk Geveke, managing director Defensie & Veiligheid is het belangrijk om partijen te ondersteunen die deze... Lees verder
Nieuws

Dr. ir. Louk Absil

Contact

Dr. ir. Louk Absil

E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.