nieuws

Onderzoek: gezondheid en welzijn van kinderen in groep 3/4

14 nov 2016

TNO doet onderzoek om te kijken hoe het gaat met kinderen in groep 3 en 4 van de basisschool. Er bestaat een overwegend gunstig beeld van de gezondheid en het welzijn van de Nederlandse jeugd. Onderzoek kan helpen om te kijken in welke situaties kinderen het misschien tijdelijk wat lastiger hebben en, waar nodig, passende ondersteuning te organiseren. Op deze plaats informeren wij u over het TNO-onderzoek en vragen we met uw school deel te nemen.

De Nederlandse jeugd: gelukkige en gezonde kinderen

Onderzoek laat een gunstig beeld zien van de gezondheid en het welzijn van de Nederlandse jeugd. Zo blijkt dat onze kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld. Ook zijn de meeste ouders (95% ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd) positief over de gezondheid van hun kinderen.

Ingrijpende gebeurtenissen

Toch geldt dit uiteraard niet áltijd, voor álle kinderen.

Er zijn situaties waarin de gezondheid en het welzijn van een kind onder druk komen te staan en waarin kinderen het soms tijdelijk even moeilijk(er) hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan een situatie dat een gezin verhuist, er sprake is van baanverlies van één van de kostwinners, scheiding van ouders, een kind dat gepest wordt, of bijvoorbeeld ernstige/langdurige ziekte of overlijden van een gezinslid.

Het belang van onderzoek

Onderzoek kan helpen om te kijken in welke situaties kinderen het misschien tijdelijk wat lastiger hebben. En het kan daardoor helpen voor kinderen, waar nodig, passende ondersteuning te organiseren. In onderzoek kijken we namelijk niet alleen hoe het gemiddeld gaat met kinderen. We kunnen ook bekijken of dat verandert door de tijd, welke ingrijpende gebeurtenissen kinderen meemaken, en of deze in verband staan met hoe zij zich voelen.

Voor wie?

Dit onderzoek is gericht op alle kinderen, jongens en meisjes, in groep 3 en 4 van de basisschool. Hoe gaat het met hen? Scholen die achter dit onderzoek staan nodigen dan ook ouders van álle kinderen in groep 3 en 4 uit om mee te doen.

Wat betekent deelname aan het onderzoek?

Ouders ontvangen op twee momenten een digitale vragenlijst. Zij kunnen de vragenlijst online invullen. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten per keer. Een basisschoolleerkracht van elke deelnemende klas ontvangt ook op twee momenten een vragenlijst. Omdat het voor de leerkracht teveel tijd kost om over alle kinderen in de klas een vragenlijst in te vullen, zal dit slechts een korte vragenlijst over vijf (door ons willekeurig gekozen) leerlingen per klas zijn. Ouders en leerkrachten ontvangen na het invullen van de tweede vragenlijst een BOL.com bon van 5 euro als blijk van dank voor hun deelname. Scholen die een respons weten te realiseren van tenminste 20 ouders van leerlingen in groep 3 en 4, ontvangen bovendien een BOL.com bon van 100 euro om iets leuks te doen voor de school/klassen.

Vertrouwelijkheid

Het invullen van de vragenlijst is anoniem. Persoonsgegevens die tijdens deze studie worden verzameld, worden vervangen door een codenummer. Slechts degene die de sleutel van de code heeft (de onderzoeker) weet wie de persoon achter het codenummer is. Dit is van belang om de vragenlijsten op de beide meetmomenten aan elkaar te kunnen koppelen.

Doet u ook mee?

Wij waarderen het heel erg als uw school mee wil werken aan ons onderzoek. Doel van dit onderzoek is om de positie van kinderen te verbeteren en om eventuele problemen te voorkomen of te verzachten. Uw school kan hier aan bijdragen.

U kunt zich aanmelden voor deelname via de aanmeldknop.

U ontvangt dan van ons verdere instructie en digitale brochures om aan ouders te versturen.

Aanmelden
Expertise

Child Health

Binnen het expertisegebied Child Health ligt de focus op de volgende onderwerpen: Preventieve zorg voor kinderen vanuit het gehele kind benaderd; d.w.z. met oog voor de samenhang tussen fysieke, sociale... Lees verder
Nieuws

Leanthe van Harten MSc

Contact

Leanthe van Harten MSc

  • psychosociale ontwikkeling
  • kind
  • adolescent
  • pedagogiek
  • opvoeding
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.