nieuws

RIVM, CBS en TNO ondersteunen komende 4 jaar bij milieuplannen Indonesië

25 nov 2016

TNO nam afgelopen week deel aan de handelsmissie naar Indonesië. Op woensdag 23 november tekende Staatsecretaris Dijksma en de Indonesische Minister van Milieu en Bosbouw, Dr Siti Nur Bakar een overeenkomst om langdurig samen te werken op het gebied van het bestrijden van de klimaatverandering en het reduceren van afval, waaronder plastic. Als onderdeel van deze samenwerking bieden RIVM, CBS en TNO de komende vier jaar ondersteuning aan de Indonesische instanties betrokken bij de emissieregistratie voor broeikasgassen, en heeft TNO een intentieverklaring ondertekend om plastic verpakkingen te reduceren samen met het Nederlandse en het Indonesische bedrijfsleven.

Een kabinetsdelegatie onder leiding van minister-president Rutte bracht een vierdaags bezoek aan Indonesië. Rutte werd vergezeld door minister Ploumen (Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking), minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur & Milieu). Ook reisde een handelsdelegatie van meer dan 110 bedrijven en kennisinstellingen mee. Doel van het bezoek is de politieke en economische banden tussen Nederland en Indonesië te versterken. De missie volgt op een economisch bezoek van de Indonesische president Joko Widodo aan Nederland op 21 en 22 april.

Verbeteren van de emissieregistratie

In de afgelopen maanden reisden verschillende experts van TNO , CBS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu af naar Indonesië om deze eerste Klimaatmissie voor te bereiden. Tijdens die technische bezoeken is op verzoek van het Indonesische Ministerie van Milieu en Bosbouw een plan voorbereid voor de verbetering van de emissieregistratie: “de boekhouding voor het klimaatbeleid”. TNO voert deze registratie al jaren uit voor Nederland in opdracht van het RIVM. TNO heeft in het verleden ook meegeschreven aan de Europese methodologie voor de emissieregistratie. Op basis van een goede en betrouwbare emissieboekhouding kan de Indonesische overheid effectieve en efficiënte beleidsmaatregelen nemen en impact van deze maatregelen monitoren.

Reduceren van plastic afval

VNO-NCW en de Indonesische Kamer van Koophandel, Friesland Campina, de Milieuministeries en TNO hebben afspraken gemaakt om samen het gebruik van eenmalige wegwerpverpakkingen van bijvoorbeeld noodles, chocola of koffie aan te pakken. Deze zogenoemde single use packages leiden tot nog meer zwerfvuil op straat en in zee (plastic soep). Een groot probleem in Indonesië, dat nu de een na grootste plasticvervuiler ter wereld is.

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW: "Innovatieve oplossingen kunnen hier het milieu en de bevolking helpen. Daarnaast kunnen we bewezen oplossingen straks exporteren naar andere landen waar ze ook kampen met veel plastic verpakkingen en de bijbehorende problemen met zwerfafval."

Plastic soep

Eenmalige verpakkingen of single use packages zijn door voedselleveranciers ontwikkeld om betaalbare producten op de markt te brengen. Mensen kunnen door de lage prijs van verpakkingen toch nog shampoo, wasmiddel, noodles en koffie kopen, alleen dan in hele kleine hoeveelheden. Tegelijk komen veel van deze verpakkingen op straat en in het water terecht. Plastic soep - verklontering van plastic afval in oceanen en rivieren- levert volgens de VN een jaarlijkse kostenpost op van 13 miljard dollar.

De kennis en ervaring van het bedrijfsleven, TNO en het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken wordt gebruikt voor een betere inzameling van single use producten. Ook zal worden nagedacht over de inzet van meer afbreekbaar materiaal en grotere verpakkingen, allemaal zonder de toegang tot deze producten voor mensen met een laag inkomen te verliezen en zonder de kwaliteit van de producten aan te tasten. Tegelijkertijd willen Nederland en Indonesië ook werken aan het vergroten van de bewustwording over de gevaren van milieuvervuiling door het weggooien van plastic afval.

Neem voor meer informatie over klimaatverandering en duurzaamheid contact op met Ronald Albers.

Kennis

Stad en klimaat

De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zorgt ervoor dat het klimaat verandert. TNO beschikt over kennis en technieken om de uitstoot van die gassen te meten en waar mogelijk te verminderen. De klimaatsverandering... Lees verder
Nieuws

Ir. Ronald Albers MpA

Contact

Ir. Ronald Albers MpA

  • klimaat
  • duurzaamheid
  • ketenanalyse
  • emissies
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.