nieuws

Smart industry vraagt om standaardisatie voor extra groei en extra banen

Bedrijfsleven en overheid lanceren actieagenda • 29 nov 2016

Het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gaan in de komende jaren samenwerken om de brede toepassing van standaarden te stimuleren ten behoeve van Smart Industry.

Tijdens het Business Software Event 2016 in Den Bosch heeft Willem Vermeend, lid van de stuurgroep Smart Industry, de actieagenda voor deze samenwerking in ontvangst genomen. De actieagenda is opgesteld door het bedrijfsleven in samenwerking met FME, NEN, TNO en het Ministerie van Economische Zaken en moet het gebruik van standaarden voor de digitalisering van de industrie bevorderen. Ook moet het helpen om Nederland internationaal beter te positioneren bij de ontwikkeling van nieuwe ICT- en industriestandaarden.

Het originele persbericht vindt u op www.smartindustry.nl.

Thema

Industrie: ‘Het is onze taak om de industrie te helpen met innoveren’

Industrie is een thema waarvan het belang in Nederland steeds duidelijker wordt. Gelukkig maar, vindt themadirecteur Arnold Stokking. “Industrie is een welvaartsbepalende factor: het creëert werkgelegenheid... Lees verder
Nieuws
Contact

Arnold Stokking

  • Smart Industry
  • Solliance
  • HTSM
  • ESI
  • Holst
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.