nieuws

TNO draagt bij aan de fundamenten van de Roadmap Next Economy

18 nov 2016

Een toekomstbestendige economie met onder  meer ondersteuning voor ondernemers, meer banen, snelle ontwikkeling van internettechnologie en een snelle energietransitie. Dat is het doel van de Roadmap Next Economy (RNE) die 17 november door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is gepresenteerd. Als strategisch partner is TNO betrokken in de fundamentele ontwikkeling van de RNE.

Afgelopen jaar is de RNE ontwikkeld, geïnspireerd op het gedachtengoed van de Third Industrial Revolution, van de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin. De Third Industrial Revolution behelst de razendsnelle opkomst van digitalisering, automatisering en het Internet of Things waardoor alles en iedereen continu met elkaar in verbinding staat zonder dat daar een centrale aansturing voor nodig is. Deze decentralisatie is al goed te zien in de taxiwereld (bv Uber), energiewereld (bv Senfal) en reisbranche (bv AirBnB) en laat een scheiding zien tussen het hebben van middelen en het leveren van diensten waar deze middelen voor nodig zijn.

Technologie speelt een belangrijke rol in de Third Industrial Revolution. Voor de MRDH is echter de impact op de regionale economie het belangrijkst. Grote vragen als “waar verdienen we na 2030 ons geld mee?” en “welke beroepen en opleidingen zijn daar lvoor belangrijk?” zijn cruciaal om nu al mee aan de slag te gaan en vast te stellen welke aspecten voor specifiek de MRDH van belang zijn. De unieke samenstelling van de regio in mensen, opleidingen en kennisinstellingen, huidige bedrijfssectoren, de haven en de Greenport en de stedelijke structuur bepalen hoe de Next Economy zich zal manifesteren in de MRDH. Nú investeren en waar mogelijk keuzes maken is bepalend voor de toekomst.

Hier speelt TNO haar unieke en typische rol: multidisciplinaire triple-helix-samenwerking, diepe kennis van verschillende domeinen en specialist op het gebied van innovatieprocessen en het meetbaar maken van voortgang. Dit is dan ook exact de rol die TNO het afgelopen jaar heeft gespeeld. Een team van TNO-experts in intensieve samenwerking met publieke en private partijen heeft invulling gegeven aan de Smart Energy Delta en de Smart Digital Delta (met daarin Smart Mobility & Logistics). Het in samenspraak en gestructureerd ontwerpen van de roadmaps en vervolgens het concretiseren in PPS verband van projecten is wat we hebben bereikt en is als zodanig neergeslagen in de RNE.

TNO vervult een belangrijke en natuurlijke rol in de uitvoeringsorganisatie. Het tot uitvoering brengen van de beschreven projecten in vaak complexe samenwerkingsverbanden, het organiseren van de benodigde randvoorwaarden en governance en het daadwerkelijk meten en behalen van de gestelde doelen zijn taken die TNO wil uitvoeren. TNO is een expliciet onderdeel van het MRDH-netwerk en het is een living lab dat alle aspecten in zich heeft.

Downloads
Thema

Bouw, Infra & Maritiem

TNO draagt bij aan het realiseren van een betrouwbare, efficiënte en duurzame gebruikswaarde in de bouw, de civiele infrastructuur en de maritieme en offshore sector. Met onze voortrekkersrol in de ontwikkeling... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Berry Vetjens

  • ICT
  • Digital Innovation
  • Cybersecurity
  • Next Economy
  • Blockchain
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.