nieuws

Online normoverschrijdend gedrag herkennen, verklaren en tegengaan

02 dec 2016

Er wordt op dit moment veel gepraat over normoverschrijdend gedrag op sociale media, maar dat levert nog onvoldoende op. Een studie van TNO met de Rijksuniversiteit Groningen biedt een theoretisch raamwerk op basis waarvan door alle partijen een meer gestructureerd en oplossingsgericht debat plaats kan vinden.

Het raamwerk dat typen gedrag, verklaringen en mogelijke interventies bevat is voorgelegd aan achttien vooraanstaande experts op het gebied van gedragswetenschappen, cybersecurity en sociale media. Het resultaat is een structureler begrip van de werking van online normoverschrijdend gedrag, waarbij de specifieke Nederlandse situatie werd bekeken. Er worden bovendien aanbevelingen gedaan voor de verschillende betrokken partijen, waaronder de overheid, traditionele media, sociale media platformen en niet in de laatste plaats burgers die dit normoverschrijdende gedrag allemaal op hun manier kunnen beïnvloeden.

In de Nederlandse context zijn de maatschappelijke en politieke koers, sociale ongelijkheid en verschillende (religieuze) gebruiken voorbeelden van ‘hot topics’ die veel online discussie opleveren. Helaas worden dergelijke debatten vaak niet op een civiele noch constructieve manier gevoerd, waardoor reacties online worden geplaatst die de normen van andere gebruikers overschrijden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt hoe belangrijk het is dat voor het tegengaan van online normoverschrijdend gedrag de connectie met maatschappelijke ontwikkelingen in de fysieke wereld wordt gemaakt. Oplossingsrichtingen die genoemd worden in de studie zijn bijvoorbeeldeen meer interactieve online aanwezigheid van de overheid en sociale media platforms en commerciële bedrijven die hun verantwoordelijkheid moeten nemen om binnen de interactie waar zij aan verdienen meer positieve online normen te stimuleren. En voor Nederlandse burgers is de rol weggelegd om met hun corrigerend vermogen tegenwicht te beiden tegen groepen die meer extreme online normen kennen. Kortom: de relatief vrije interactie in het digitale domein heeft negatieve maatschappelijke gevolgen die om actie vragen van diverse partijen. Wat we immers niet moeten willen is dat partijen die het morele belang niet hoog genoeg waarderen (nog verder) aan de haal gaan met het online publieke domein dat van iedereen hoort te zijn.

Mede dankzij dit onderzoek kan Elien Padje van TNO cum laude afstuderen aan de Rijksuniversiteit Groningen in de Master Sociologie (specialisatie Criminaliteit & Veiligheid).  Haar scriptie wordt bovendien voorgedragen voor de nationale Internet Scriptieprijs 2016. Dit onderzoek is onderdeel van het Europese onderzoek MEDI@4SEC dat de toenemende impact van sociale media op maatschappelijke veiligheid onderzoekt.

Lees de scriptie van Elien Padje:

Recognizing, Explaining and Countering Norm Transgressive Behaviour on Social Media

Lezen
Roadmap

Nationale veiligheid: Nieuwe kennis, nieuwe toepassingen

Binnen de nationale crisisbeheersing volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op, vooral als gevolg van nieuwe informatietechnologie. Bij de unit Defensie en Veiligheid  ontwikkelen we voortdurend... Lees verder
Expertise

Human Behaviour & Organisational Innovation

Wij ontwikkelen en passen kennis toe op het gebied van sociale innovatie. De focus ligt enerzijds op interventies voor gedragsverandering, om acceptatie van 'nieuw' gedrag door klanten en burgers te versnellen.... Lees verder
Nieuws

Ir. Arnout de Vries

Contact

Ir. Arnout de Vries

  • Sociale Media
  • opsporing
  • intelligence
  • burgerparticipatie
  • cocreatie
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.