nieuws

Publicatie Nationaal Veiligheidsprofiel aangeboden aan Tweede Kamer

13 dec 2016

Het Analistenwerk Nationale Veiligheid (ANV) heeft het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) uitgebracht. Op 12 december is deze aangeboden aan de Tweede Kamer. TNO heeft hieraan als lid van het ANV een belangrijke bijdrage geleverd, onder andere met de thematische analyses op het gebied van Verstoring Vitale Infrastructuur en Cyber Dreigingen.

Strategie Nationale Veiligheid

De overheid wil voorkomen dat de maatschappij ontwricht raakt door een ramp of crisis. In 2007 formuleerde het kabinet daartoe de interdepartementale Strategie Nationale Veiligheid. De Strategie Nationale Veiligheid omvat de rampen, crises of dreigingen die onze nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen en wat daar aan gedaan kan worden. Het NVP is een onderdeel van deze strategie.  Als lid van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid, levert TNO een belangrijke bijdrage aan het NVP.

Het Nationaal Veiligheidsprofiel

Het NVP geeft periodiek een overzicht van de belangrijkste risico’s voor de Nationale Veiligheid. Bovendien beschrijft het technologische, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen die een mogelijke bedreiging kunnen vormen voor de Nationale Veiligheid en er wordt aangegeven hoe de risico’s zich naar verwachting op de termijn kunnen ontwikkelen. Het NVP plaats de risico’s die in de afzonderlijke thema’s zijn uitgewerkt in een vergelijkend perspectief. Daarmee vormt het een basis voor de vervolgstap in de Strategie Nationale Veiligheid: de capaciteitenanalyse. Met het inzicht in en het overzicht van de risico’s hieruit kan de overheid de Nederlandse samenleving beter toerusten op (de dreiging van) potentiële rampen en crises en daarbij de juiste prioriteiten kiezen. De bijdrage van TNO aan het NVP  omvat een aantal thema-analyses, waaronder het thema Verstoring Vitale Infrastructuur en het thema Cyber Dreigingen.

Thema Verstoring Vitale Infrastructuur

Verstoring Vitale Infrastructuur is één van de thema-analyses die TNO, vanwege haar jarenlange expertise op dit onderwerp, voor haar rekening heeft genomen. Dit thema heeft een speciale plaats binnen het NVP omdat verstoring van vitale infrastructuur (zoals de elektriciteitsvoorziening) niet alleen op zichzelf een bedreiging voor de nationale veiligheid vormt maar tegelijkertijd ook een versterkend effect heeft tijdens andere dreigingen (zoals een overstroming). Daarmee is verstoring zowel een mogelijke bron van aantasting van de nationale veiligheid als een versterking van de impact (het effect) van andere risico’s. Het thema is ingedeeld in drie type verstoringen van vitale infrastructuur: op zichzelf staande verstoring van één van de vitale infrastructuren, de gelijktijdige verstoring van meerdere infrastructuren door dezelfde oorzaak, en keteneffecten als gevolg van afhankelijkheden tussen verschillende vitale infrastructuren.

Analistennetwerk Nationale Veiligheid

Het NVP wordt geproduceerd door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie namens de Stuurgroep Nationale Veiligheid. Het ANV bestaat uit een vaste kern van zes organisaties die gezamenlijk beschikken over brede, multidisciplinaire expertise op het gebied van Nationale Veiligheid. Op deze wijze wordt de integrale benadering voor de analyses gegarandeerd en de eenheid in methodologie en overkoepelende analyses geborgd. De vaste kern wordt gevormd door RIVM, het WODC, de AIVD, TNO, ISS en Clingendael. Specifieke expertise wordt daarnaast geleverd door organisaties uit het netwerk.

Analistennetwerk Nationale Veiligheid

Het NVP is te downloaden van de site van de NCTV

Downloaden
Roadmap

Nationale veiligheid: Nieuwe kennis, nieuwe toepassingen

Binnen de nationale crisisbeheersing volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op, vooral als gevolg van nieuwe informatietechnologie. Bij de unit Defensie en Veiligheid  ontwikkelen we voortdurend... Lees verder
Expertise

Networked Organisations

Wij innoveren genetwerkte organisaties en ondersteunen bij het implementeren van de innovaties in verschillende domeinen, zoals stedelijke veiligheid, beveiliging van vitale infrastructuur, crisismanagement,... Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.