nieuws

TNO neemt deel aan Energy Innovation Board Zuid-Holland

Samenwerken aan oplossingen voor provinciale duurzaamheid • 06 dec 2016

Op het Festival van de Toekomst  in november is de Energy Innovation Board (EIBoard) Zuid-Holland gepresenteerd. De EIBoard vormt een afspiegeling van bedrijven, overheid en kennisinstellingen in Zuid-Holland die zich inzetten voor de oplossingen op het gebied van duurzame energie, groene groei en duurzame mobiliteit. Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige regio die slim, schoon en sterker is?

Het EIBoard bestaand onder meer uit InnovationQuarter, TUDelft, TNO, Siemens, Havenbedrijf Rotterdam en Stedin. Aan drie leden van de board, Mart van Bracht (TNO), Stephan Brandligt (MRDH) en Jaron Weishut (The Green Village) werden op het Festival door presentatrice Marijke Roskam gevraagd welke concrete acties zíj ondernemen om aan deze doelen bij te dragen. Brandligt: “Ook de bewoners van Zuid-Holland willen we bereiken. De urgentie van energietransitie moeten we benadrukken en kennis verspreiden”. Jaron Weishut: “Techniek is niets wanneer deze niet toegepast wordt in de praktijk” en Van Bracht van TNO “De transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerd energiesysteem naar duurzame energie alternatieven is een van de grootste uitdagingen”.

De board gaat onder voorzitterschap van Han Weber (Provincie Zuid-Holland) werken aan het wegnemen van (systeem)belemmeringen en het creëren en grijpen van kansen als het gaat om innovaties die de transitie naar duurzame energie bespoedigen én het economisch klimaat in de provincie Zuid-Holland stimuleren. Zo kan deze regio een toonaangevende positie in de wereld verwerven op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie rond  energietransitie.

Op het festival  ging  de animatie over het nieuwe energie-ecosysteem in première. Deze animatie is gemaakt in opdracht van de  EIBoard in samenwerking met het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland. Met het filmpje wil de board bewustwording creëren voor de grote opgave waar we voor staan. Voor dit nieuwe energie-ecosysteem stelt TNO samen met een privaat consortium in opdracht van de EIB een werkprogramma op.

Thema

Een duurzame toekomst is de enige toekomst

De ambitie van ECN part of TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. De... Lees verder
Nieuws

Drs. Ton de Jong

Contact

Drs. Ton de Jong

E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.