nieuws

Vergroten veiligheid op het werk door proactief meten en serious gaming

02 dec 2016

Hoe brengen we het aantal arbeidsongevallen omlaag en creëren we een preventieve veiligheidscultuur met veiligheid en gezondheid als belangrijke waarden? TNO en AdviSafe slaan de handen ineen om bedrijven die écht de omslag willen maken richting een proactieve veiligheidscultuur daarbij te helpen. Beide partners ontwikkelen samen zowel meetinstrumenten voor veiligheid als evidence-based interventies die het aantal arbeidsongevallen verminderen.
Links Paulien Bongers namens TNO en rechts Jan Hinrichs voor AdviSafe

Veiligheidsprestaties meten, monitoren en proactief managen

Een omvattende online ‘data-driven’ oplossing (Safety@Corebusiness) en een training met serious game (TORC) zijn de nieuwste innovatieproducten van TNO waarmee AdviSafe haar hoogwaardige advisering over veiligheid aan haar klanten verder kan aanvullen. Safety@Corebusiness (S@C) is een door TNO ontwikkelde methode voor bedrijven en intermediaire organisaties als Advisafe die veiligheidsprestaties willen meten, monitoren en proactief managen. Door vragensets voor te leggen aan medewerkers, kunnen bedrijven vaststellen hoe zij presteren op het gebied van veiligheid. TNO koppelt deze gegevens aan gegevens over incidenten, ongevallen en verzuim. Hierdoor kan worden vastgesteld of veiligheidsprogramma’s succesvol zijn en wat hierbij de belangrijkste factoren zijn. Het instrument is al diverse keren met succes ingezet bij klanten van AdviSafe en TNO.

Veiligheidscompetenties in dynamische omstandigheden. TORC staat voor Training for Operational Resilience Capabilities en komt voort uit het Europese SAF€RA-project. De TORC game is erop gericht om zowel medewerkers als hun management te trainen in veiligheidscompetenties voor operationele veerkracht in dynamische omstandigheden. Dat gebeurt binnen de kaders waarbinnen het bedrijf geacht wordt te opereren (compliance) en soms ook  daarbuiten. Op basis van bedrijfsspecifieke casuïstiek wordt de game gespeeld. Het uitgangspunt is om het gesprek over veiligheid tussen medewerkers onderling en met het management te versterken. De in de praktijk succesvolle game is ontwikkeld in samenwerking met bedrijven uit de spoor en  de olie- en gassector. Voor andere sectoren kan de game op maat gemaakt en gespeeld worden. De game is met name interessant voor bedrijven als hulpmiddel om de eerste stap te maken naar een proactieve veiligheidscultuur!

Kennis

Gezond, veilig en productief werken

Als Nederland wil blijven concurreren in de wereldwijde economie, zijn er goede arbeidskrachten nodig. Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezond, veilig en productief kunnen werken? Hoe bevorderen we duurzame... Lees verder
Roadmap

Work: gezond veilig en productief werken

De wereld van werk verandert snel door globalisering, vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Als Nederland wil blijven concurreren zijn goede arbeidskrachten nodig. Hoe zorgen we dat mensen gezond,... Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.