nieuws

Call programma 'Complexiteit in Transport en Logistiek'

22 feb 2016

Logistiek en transport bestaan uit steeds groter wordende complexe systemen. Kennis van deze systemen en subsystemen is nodig om ervoor te zorgen dat de logistieke systemen efficiënt, robuust en flexibel zijn. NWO organiseert samen met TKI Dinalog en TNO een call voor het programma ‘Complexiteit in Transport en Logistiek’. Consortia van onderzoekers, bedrijven en andere partijen kunnen vanaf 1 maart tot 26 april projectvoorstellen voor aanmelden.

Een beter begrip van complexiteit kan ons leren voorbodes van omslagpunten in complexe systemen eerder te herkennen, en onvoorspelbare systemen op slimme manieren toch te beïnvloeden. Met die kennis kunnen we de logistiek efficiënter maken en ervoor zorgen dat de processen en systemen robuust en flexibel zijn. Dat kan bijdragen aan een sterke concurrentiepositie voor bedrijven en de Nederlandse economie. En het zal ons in staat stellen complexe systemen te ontwerpen met uiterst nuttige toepassingen, zoals slimmere materialen of stabiele stroomnetwerken met duizenden kleine en wisselvallige producenten. Het doel van het programma is vernieuwend, multidisciplinair onderzoek te stimuleren dat leidt tot radicale ideeën voor het logistieke systeem en dat bijdraagt aan de theorievorming op, en vernieuwing van het gebied van complexe systemen.

Publieke en private samenwerking

Samenwerking tussen publieke en private partijen is een voorwaarde voor de projectvoorstellen om ervoor te zorgen dat onderzoek en praktijk goed op elkaar aansluiten. Complexiteitsonderzoek is een terrein dat bij uitstek vraagt om een multidisciplinaire benadering. Multidisciplinaire samenwerking binnen en tussen deelprojecten in het onderzoek is daarom ook een vereiste voor deze call.

Meer informatie

Het onderzoeksprogramma ‘Complexity in Transport and Logistics’ is ontwikkeld door de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Exacte Wetenschappen in samenwerking met TNO en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Dinalog (TKI Dinalog). Voor meer informatie kunt u de call for proposals downloaden, die binnenkort gepubliceerd wordt op de website van VerDuS. De call, richtlijnen voor het indienen van een vooraanmelding en andere informatie zijn binnenkort te vinden via de website van NWO. Daar kan ook de aanvraag ingediend worden.

Matchmakingsbijeenkomst

NWO organiseert op 17 maart een matchmakingsbijeenkomst om onderzoekers, ondernemers en (semi )publieke partijen met interesse in complexiteitsonderzoek binnen de transport en logistieke sector met elkaar in contact te brengen. Ook zal er meer informatie gegeven worden over de call en de voorwaarden om een projectvoorstel in te dienen.

Roadmap

Mobility & Logistics: voor veilig, schoon en efficiënt verkeer

Voor een leefbare omgeving is veilig en schoon verkeer en efficiënt transport van goederen van groot belang. “Met industrie en overheden willen we de uitstoot van CO2 in het verkeer en het aantal verkeersslachtoffers... Lees verder
Thema

Leefomgeving: ‘Wij werken aan de leefbaarheid en concurrentiekracht van steden’

Steden zijn succesvolle samenlevingsverbanden. Dat maakt ze aantrekkelijk, maar tegelijkertijd daardoor ook kwetsbaar. “Stedelijke gebieden worden voller, drukker en complexer. Dat belemmert de leefbaarheid... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Jan Burgmeijer

  • programma
  • beleid
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.