nieuws

Nieuwe Director Environment & Sustainability

03 feb 2016

Paul van Ruiten is per 1 februari in dienst getreden bij TNO als Director Environment & Sustainability. De ervaren milieumanager maakt de overstap vanuit zijn eigen bedrijf Bureau Om. Eerder werkte Van Ruiten als senior projectmanager bij p2 projectmanagement en bij  Royal HaskoningDHV waar hij leiding gaf aan de businessunit Milieu, Duurzaamheid en Energie.

Bij TNO is van Ruiten verantwoordelijk voor business development en de innovatieagenda voor de thema's Milieu en Duurzaamheid. Hij richt zich op luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluidsoverlast en op het hergebruik van materialen, (de circulaire economie).

In 1996, na het afronden van zijn doctoraalstudie aan de Universiteit Wageningen, begon Van Ruiten zijn loopbaan bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als specialist op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Na iets meer dan een jaar vertrok hij naar Washington, waar hij binnen de Nederlandse Ambassade deel uitmaakte van een speciale raad op het gebied van klimaatverandering. Vervolgens werkte hij ruim anderhalf jaar (1998-2000) als Milieuexpert voor het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) op het gebied van klimaatverandering, interactieve beleidsvorming en ruimtelijke ontwikkeling.

Roadmap

Naar een duurzame samenleving met circulaire oplossingen

Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs realiseren, dan moet op elk gebied de CO2-uitstoot met 95% naar beneden. Een circulaire economie vormt de basis van die duurzame samenleving. TNO draagt daaraan... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.