nieuws

Optimaal gebruik van de infrastructuur van een stad

Oplossingen voor optimaal gebruik van stedelijke infrastructuur • 22 feb 2016

Meer dan 50% van de wereldbevolking woont in grote steden. In 2050 zal dat meer dan 70% zijn. De honderd grootste steden ter wereld genereren gezamenlijk ruim 40% van de wereldeconomie. Om onze steden klaar te stomen voor de toekomst is een integrale aanpak nodig. Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, gezondheid en economische vitaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Steden moeten zich dus slimmer gaan ontwikkelen willen zij deze uitdagingen succesvol aan kunnen gaan. Slimmer door op een integrale wijze naar de diverse aspecten van een stad te kijken en die onderling met elkaar in verband te brengen. En, door meer gegevens in ‘realtime’ over de stad te verzamelen, te verrijken en deze vervolgens op het juiste moment en op de juiste plek ter beschikking te stellen aan bedrijven, bestuurders en burgers.

TNO ontwikkelt innovaties en technologie om files te verminderen. Bijvoorbeeld met big data, slimme voertuigtechnologie en coöperatieve systemen. Om infrastructuur slim te onderhouden maken we gebruik van innovatieve monitoring- en inspectietechnieken. Met al deze en andere ontwikkelingen houden we steden vitaal.

Twee concerten en een interland. Hoe kom je op tijd in Amsterdam?

Met een grote groep partners uit het bedrijfsleven werken we aan een big data eco system in het Amsterdam ArenA Innovation Center. In dit living lab, in feite een stad in het klein, laten we zien hoe je met slimme inzet van ICT wedstrijden of andere evenementen in een stadion voor alle bezoekers tot een feest kunt maken. En wat we in de Arena laten zien, kunnen we opschalen tot het niveau van een grote stad.

Meer info
Big data eco system: ArenA

Hoe halveren we files in Nederland?

TNO wil bijdragen aan veilige mobiliteit door slimme voertuigtechnologie en coöperatieve systemen sneller te helpen introduceren en daarmee de files in Nederland te halveren, het milieu te ontlasten en kansen voor Nederlandse bedrijven te creëren.

Het personenvervoer is toe aan de volgende stap in coöperatief en automatisch rijden. Bij TNO weten we dat dit mogelijk is. Met coöperatieve automatische voertuigtechnologie wordt een nieuwe manier van virtueel-carpoolen mogelijk. We stappen niet meer bij elkaar in de auto, maar laten onze automatische auto’s zelf achter elkaar aanrijden. Met industriële partners en grote Europese steden willen we samenwerken om de stedelijke bereikbaarheid te verbeteren en de  doorstroming en het benutten van de wegcapaciteit te vergroten. Het levert meer comfort, veiligheid en brandstofbesparing voor de automobilist met behoud van onafhankelijkheid en vrijheid. Een volgende stap is noodzakelijk in het verminderen van emissies en het verbeteren van zuinigheid, doorstroming en veiligheid van het verkeer. Coöperatief en betaalbaar. Veilig, schoon en betrouwbaar.

Meer info
Automatisch en coöperatief rijden
Truck Platooning; de toekomst voor transport
Slim systeem moet filedruk Amsterdam verminderen
Actuele verkeersinformatie is nutteloos (overmobiliteit.nl)

Drukke metropoolregio en leefbaarheid. Gaat dat wel samen?

Voor de leefbaarheid van steden is het van belang dat mensen er prettig kunnen wonen, werken en recreëren en dat de bereikbaarheid (infrastructuur) optimaal is. Hoe krijgen bestuurders en beleidsmakers daar inzicht in, zodat ze indien nodig kunnen bijsturen of nieuw beleid ontwikkelen?

Steden hebben vaak onvoldoende inzicht in de logistieke stromen in en rond hun stad. Dat maakt het moeilijk adequate maatregelen te treffen. TNO biedt steden een integraal instrumentarium waarin diverse soorten beschikbare data met elkaar verbonden zijn. Waarmee ze hun bereikbaarheid, gezondheid en economische vitaliteit blijvend kunnen verbeteren. Het biedt niet alleen inzicht in het functioneren van de stad, maar biedt ook effectieve oplossingen.

Meer info
Smart Urban Mobility: bereikbare, gezonde & vitale steden
Dashboard helpt steden schoon en leefbaar te maken

Hoe blijven onze wegen en bruggen betaalbaar en op orde?

Nederland beschikt over een omvangrijke infrastructuur. Deze infrastructuur is een belangrijke 'asset' (bezit) voor onze economie, met een waarde van 350 miljard euro. Jaarlijks geven we ongeveer 6 miljard euro uit aan de instandhouding. Maar de civiele infrastructuur vergrijst. Wegen, bruggen en het spoor vragen om extra onderhoud. Om dit onderhoud door toepassing van innovaties efficiënter uit te voeren, bundelt TNO de krachten met private en publieke partijen en andere kennisorganisaties in binnen- en buitenland.

Zo zorgen we voor kostenbesparende innovaties, van asfalt met synthetische vezels die de levensduur verlengen tot beton met eigenschappen op maat. Verder ontwikkelen we intelligentere meetsystemen. Daarmee verzamelt de beheerder veel meer informatie over bouwwerken. Maar meten is niet genoeg. Eigenlijk willen we voorspellen hoe lang de brug, het viaduct of de sluis nog meekan. Daarom bouwen we ook beslissingsondersteunende systemen.

Meer info
Monitoring-en inspectietechnieken voor de infrastructuur

Nieuws

Duurzame inrichting en ontwikkeling van stedelijk gebied

21 maart 2016
Steden zijn aantrekkelijke samenlevingsverbanden, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar. “Stedelijke gebieden worden voller, drukker en complexer. Dat belemmert de leefbaarheid en concurrentiekracht van die... Lees verder
Nieuws

Ir. Leo Kusters

Contact

Ir. Leo Kusters

  • bouw
  • urbanisatie
  • infrastructuur
  • milieu
  • duurzaamheid
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.