nieuws

Vooraf beter plannen, achteraf beter meten

Samenwerking TNO en Arcadis bij interactieve stedelijke planvorming met Urban Strategy Tool • 19 feb 2016

TNO en Arcadis startten een 5-jarige strategische samenwerking in interactieve stedelijke planvorming. Hierbij bundelt het toonaangevende advies- en ontwerpbureau Arcadis haar krachten vanuit masterplanning en engineering met de toegepaste wetenschappelijke kennis van de grootste Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO.

Arcadis zet de Urban Strategy Tooling van TNO structureel in bij hun projecten. Vanuit de praktijkervaring en vanuit vragen van de klant wordt de Tool verder ontwikkeld en toegepast. Hiermee kunnen integrale planvormingsvragen sneller en beter beantwoord worden. De Urban Strategy Tool maakt het mogelijk om doelgericht de effecten van integrale stedelijke planvorming te voorspellen en te bepalen. De Tool is daarom zeer geschikt voor overheden en bedrijven die zich buigen over integrale stedelijke planvorming. De tool kent relatief lage kosten en verhoogt de snelheid en de mate van interactie en samenhang tussen verschillende beleidsterreinen. De Urban Strategy Tool maakt vroegtijdig in het proces de juiste keuzes helder en inzichtelijk.

De Tool is als voorbeeld met een positief resultaat ingezet tijdens het ontwikkelen en afwegen van de verschillende oplossingen voor de nieuwe verbindingsroute tussen Eindhoven en Helmond/Veghel. Met de tool zijn 60 alternatieven in snel tempo met elkaar vergeleken om te komen tot een optimaal resultaat voor zowel weggebruiker, omwonenden als de natuur. Tijdens de informatieavonden voor deze Noord-Oost-Corridor is de Urban Strategy Tool ingezet om de klankbordgroep en omwonenden direct inzicht te geven in de effecten van de verschillende alternatieven van de nieuwe provinciale weg.

State-of-the-art

De state-of-the-art Urban Strategy Tooling heeft zich al bewezen in Europese projecten (Metropoolregio Rotterdam en Eindhoven bijvoorbeeld) en is uitermate geschikt voor de grootstedelijke planologische vragen uit andere werelddelen zoals Azië (China) en Midden-Oosten. Ook hier kunnen de projecten profiteren van de snelle afweging van alternatieven en heldere communicatie naar de stakeholders.

Basis-set uitbreiden

TNO houdt zich ruim tien jaar bezig met de ontwikkeling en uitbreiding van de Urban Strategy Tool. De thans beschikbare tool is uniek in de wereld. Arcadis en TNO werken met een basis-set aan modellen op het gebied van ruimtelijke ordening: luchtkwaliteit, verkeer, gezondheid en geluid. Deze basis-set kan worden aangevuld met bijvoobeeld modellen van safety en security en het potentieel om energie te besparen. Het doel is om de sets verder uit te breiden met modellen voor flood-control, waarde van vastgoed en Bouw- Informatiemodellering (BIM). Hierdoor krijgen stedelijke planners een nog veelzijdiger inzicht, zonder negatief effecten op de kosten of doorlooptijd.

Samen met Arcadis zal TNO de komende jaren uitbreiding op het terrein van stedelijke monitoring verder onderzoeken en ontwikkelen. Hierbij kunnen vraagstukken zoals ‘de performance van de stad op klimaatdoelen’ beter beoordeeld worden. Metingen en monitoring kunnen bijdragen aan een gedetailleerd inzicht in effecten en verbetering van de modellen achter de tooling.

Zie ook
Ons werk

Planologische effecten scherp in beeld met Urban Strategy

In Nederland en de rest van Europa is de druk op de ruimte groot. Bewoners, bedrijven en bezoekers stellen uiteenlopende eisen aan de omgeving. Eisen die vaak lastig te combineren zijn. TNO heeft een... Lees verder
Kennis

Big data ecosystems: samenwerken aan datagestuurde steden

Grote en kleine steden omarmen ICT als panacee om problemen rond leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid op te lossen. Big data, the Internet of Things en sensortechnologie zijn daarbij de toverwoorden.... Lees verder
Roadmap

Smart Cities: Integrale oplossingen voor een gezonde en vitale stad

Om onze steden klaar te stomen voor de toekomst is een integrale aanpak nodig. Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, gezondheid en economische vitaliteit zijn onlosmakelijk... Lees verder

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.