nieuws

Benoeming Martijn Schaap tot bijzonder hoogleraar Freie Universität Berlin

31 mrt 2016

Martijn Schaap is per 1 maart 2016 voor een dag per week benoemd tot bijzonder hoogleraar atmosferische chemie, met de nadruk op het ontstaan en effecten van aerosolen, bij het lnstitut für Meteorologie van de Freie Universität Berlin.

Aerosolen (ook bekend als fijnstof) zijn nog steeds een grote bron van gezondheidsklachten en vervroegde sterfte ondanks het luchtkwaliteitsbeleid van de afgelopen jaren. Ook spelen aerosolen een rol bij de aantasting van de natuur en bij klimaatverandering. Zo is een derde deel van de aerosolen nog van onbekende herkomst en zijn er veel vragen naar de samenstelling en de grootteverdeling van de deeltjes. De komst van steeds meer sensoren en satellietinformatie maakt het mogelijk de bronnen van luchtverontreiniging beter te kwantificeren en zo het beleid efficiënter in te vullen.

Actueel is de vraag omtrent de herkomst van fijnstof in grote steden zoals Berlijn. Komt dat uit de stad zelf, de directe omgeving of uit het buitenland? Het afgelopen jaar kwamen er bijvoorbeeld steeds meer aanwijzingen dat de voorjaarssmog in Parijs in 2015 - waardoor het autoverkeer gedeeltelijk werd stilgelegd - deels werd veroorzaakt door de uitstoot van ammoniak in Nederland en België. Die ammoniakuitstoot reageert in de atmosfeer tot aerosolen.

Met de nieuwe leerstoel van Martijn Schaap in Berlijn wordt een lange samenwerking tussen Freie Universität Berlin en geïntensiveerd en vernieuwd.

Nieuws

Dr. Martijn Schaap

Contact

Dr. Martijn Schaap

  • Climate Air and Sustainability
  • luchtkwaliteit
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.