nieuws

Nieuwe vorm van duurzame inzet van platforms op zee

29 apr 2016

Steeds meer olie- en gasinstallaties op de Noordzee zijn sterk verouderd en soms helemaal niet meer productief. Het ontmantelen van deze boorplatforms zou een kostbare actie zijn en daarom heeft TNO heeft een visie ontwikkeld om de platforms in te zetten als leverancier van innovatieve toepassingen in de offshore industrie. Een visie die we graag met de olie- en gasmaatschappijen, de offshore windsector en andere stakeholders gezamenlijk uitwerken tot de ambitie om de (ongebruikte) infrastructuur van platforms op zee nieuw leven in te blazen. Hiermee kan de werkgelegenheid behouden blijven en de duurzame energietransitie worden versneld.

Het idee is om een verbinding te maken tussen de olie- en gasindustrie op de Noordzee en de offshore windparken. Oude platforms en gasvelden kunnen op een innovatieve manier ingezet worden om energie op te slaan. Op dit moment onderzoekt TNO in samenwerking met Energie Beheer Nederland, Shell en Siemens wat integratie van deze sectoren voor kansen oplevert.

Animatie hergebruik platforms

Duurzame energievoorziening

Terwijl de winning van olie en gas op zee terugloopt, neemt de bouw van grote windparken op zee juist toe. Boorplatforms, pijpleidingen en lege gasvelden op de Noordzee kunnen worden herontwikkeld voor duurzame energievoorziening. Een van de oplossingen is een verbinding maken tussen de windparken en de nog producerende platforms op zee. De energie van die platforms wordt nu opgewekt met gasturbines, die uitstoot van CO2, stikstof- en zwaveloxides veroorzaken. Door gebruik te maken van de duurzaam opgewekte energie van de windmolens op zee zijn deze emissies tot een nulpunt te reduceren. De lege gasvelden kunnen gebruikt worden voor de opslag van elektriciteit die geproduceerd wordt door de windparken. De elektriciteit kan worden opgeslagen door deze om te zetten in waterstof. Deze waterstof kan ook worden bijgemengd in de gasleidingen, het zogenoemde ‘Power to Gas’- principe. Uit bijna lege gasvelden kun je ook direct elektriciteit genereren op de platforms, bijvoorbeeld Gas to Wire, als het niet waait en er toch stroom nodig is, dit heet Power Balancing. Hierdoor kunnen de kosten van de elektrische netwerken op zee mogelijk flink naar beneden.

Meer lezen: over nieuw duurzaam leven voor oude platforms Noordzee [TNOTIME]

Lees hier
Kennis

Transitie naar duurzame energie

We leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie door kennis van schone en duurzame technologieën te ontwikkelen en deze met onze klanten en partners wereldwijd te delen. Door nauwe samenwerking... Lees verder
Roadmap

Geo Energy: veilige en milieuvriendelijke energiewinning uit de bodem

De vraag naar grondstoffen waaronder olie en gas wordt steeds groter, ook in Nederland. Tegelijkertijd wordt het meer en meer belangrijk om de milieubelasting van het boren naar gas en olie zoveel mogelijk... Lees verder
Thema

Energie: ‘Versneld naar een duurzame energievoorziening’

Het is veruit de grootste uitdaging wereldwijd de komende decennia: de transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerd energiesysteem naar duurzame alternatieven. De komende periode zal in het teken... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. ir. René Peters

  • Gas
  • LNG
  • Transitie
  • Offshore Energie
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.