nieuws

Opschaling onderzoek naar bio-aromaten door Biorizon

24 mrt 2016

Samen met 9 partners gaat Shared Research Center Biorizon in het grensoverschrijdende BIO-HArT-project werken aan de opschaling van technologie voor de productie van aromaten uit biomassa. Eind 2018 moet dit resulteren in  procesopstellingen om proefmonsters te kunnen produceren voor de industrie. Daarnaast worden de processen voor de vervaardiging van bio-aromaten verder geoptimaliseerd. TNO is projectcoördinator en mede-initiator van Biorizon.

Bio-aromaten: winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie

Aromaten zijn een van de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie: 40% van de chemicaliën is aromatisch van aard. Op dit moment worden aromaten gewonnen uit aardolie. Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO, VITO en Green Chemistry Campus, ontwikkelt samen met partners technologieën om aromaten te winnen uit plantaardig restmateriaal als hout, suikers en lignine. Dat vermindert de afhankelijkheid van aardolie, leidt tot minder CO2-uitstoot en het biedt een winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie en de toeleverende industrie.

"BIO-HArT is een zeer belangrijke stap richting het uiteindelijke doel: commerciële productie van bio-aromaten mogelijk maken voor 2025", aldus  TNO'er en scientific manager van Biorizon Jan Harm Urbanus.

Grensoverschrijdende samenwerking volgens het principe van open innovatie

TNO werkt in dit project als projectcoördinator samen met het Vlaamse VITO (tevens mede-initiator van Biorizon), Avantium, Chemelot InSciTe, Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Bio Base Europe Pilot Plant, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht en DSM ChemTech Center. Daarnaast zal er nauw worden samengewerkt met grondstofleveranciers, producenten en verwerkers van aromaten, eindgebruikers, kennis- en onderwijsinstellingen en de private sector.

Interreg

Dit project komt tot stand via een bijdrage van het Europees programma Interreg V Vlaanderen-Nederland dat via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert.

Wilt u meer weten over (participatie in) het BIO-HArT-project of over Biorizon? Neem dan contact op met Nadine Wennersbusch.

Kennis

Feedstock flexibility

TNO werkt voor en met bedrijven aan de flexibiliteit in het gebruik van grondstoffen. Dat is nodig om duurzamer te produceren en minder afhankelijk te zijn van onder andere fossiele bouwstenen. Een bredere... Lees verder
Roadmap

Sustainable Chemical Industry: innovaties voor de chemische industrie

TNO helpt de chemische industrie te innoveren door bedrijven in staat te stellen kosten te reduceren en nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Bedrijven op die op zoek zijn naar nieuwe producten... Lees verder
Thema

Industrie: ‘Het is onze taak om de industrie te helpen met innoveren’

Industrie is een thema waarvan het belang in Nederland steeds duidelijker wordt. Gelukkig maar, vindt themadirecteur Arnold Stokking. “Industrie is een welvaartsbepalende factor: het creëert werkgelegenheid... Lees verder
Nieuws

Ir. Nadine Wennersbusch

Contact
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.