nieuws

Te veel aan duurzame elektriciteit in de straat leveren

Kennis TNO stimuleert duurzame energie • 15 mrt 2016

 Als dat op grote schaal mogelijk is, betekent het een stimulans voor de transitie naar het gebruik van duurzame energie. Dit najaar krijgen  huishoudens in Breda de primeur. TNO bedacht en ontwikkelde samen met de consortiumpartners het verrekening systeem, dat wordt toegepast in een pilot van netbeheerder Enexis.

Op 14 maart hebben Enexis, dochterbedrijf Fudura, TNO en de bedrijven Senfal, Shifft en Technolution een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het proefproject 'Jouw Energie Moment 2.0' in de Bredase wijken Meulenspie en EasyStreet.

"Het bijzondere van dit project is dat het niet om een technologische maar een systeem innovatie gaat. We hebben geen nieuwe technologie ontwikkeld, maar met onze expertise op energie en verrekenen een nieuw methode bedacht om huishoudens elektriciteit te laten leveren en deze te laten verrekenen. Jouw surplus aan elektriciteit gaat naar een of meer batterijen in de wijk van waaruit anderen het kunnen betrekken. Op die manier testen we een mogelijke invulling van een decentrale marktplaats voor energie", zegt TNO’er Arjan van Diemen.

Consumenten die zelf meer elektriciteit opwekken dan ze nodig hebben, kunnen nu twee dingen doen: terug leveren aan het net of deze opslaan in een thuisbatterij. In dit project komt daar een extra mogelijkheid bij: via een lokale batterij levering aan een ander huishouden in de straat, dat daarmee bijvoorbeeld een elektrische auto oplaadt. Het verrekening systeem is gebaseerd op dynamische tarieven.

De netbeheerder hoeft de overschotten nu niet over lange afstanden in het net te transporteren, want de elektriciteit blijft in de wijk. Vraag en aanbod van duurzame energie zijn veel beter op elkaar af te stemmen. Een van de doelen van de pilot is nagaan of forse investeringen om het net te verzwaren achterwege kunnen blijven. Winst dus voor drie partijen.

Als de proef slaagt en rendabel blijkt te zijn, is dit de eerste stap op weg naar een mogelijke invoering van dit soort nieuwe businessmodellen. Het financiële voordeel is voor de consument een stimulans rendabel te investeren in zonnepanelen. Dat versnelt de broodnodige transitie naar het gebruik van duurzaam opgewekte energie.

Roadmap

Sustainable Energy: innovaties voor efficiënte energie

Hoewel veel (internationale) bedrijven en overheden zich richten op energie-efficiëntie, kan TNO met vernieuwde technologie het verschil maken in de maatschappelijke en/of economische impact. Lees verder
Thema

Energie: ‘Versneld naar een duurzame energievoorziening’

Het is veruit de grootste uitdaging wereldwijd de komende decennia: de transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerd energiesysteem naar duurzame alternatieven. De komende periode zal in het teken... Lees verder
Nieuws

bc. Arjan van Diemen

Contact

bc. Arjan van Diemen

E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.