nieuws

TNO neemt met ‘EcoTwin’ deel aan European Truck Platooning Challenge

22 mrt 2016

Een consortium van TNO, DAF Trucks, NXP en Ricardo neemt met EcoTwin deel aan de European Truck Platooning Challenge, die door het ministerie van Infrastructuur & Milieu op 6 april georganiseerd wordt. Doel van de Challenge is het verkrijgen van toestemming van overheden om in Europa en op grote schaal vrachtwagencombinaties te kunnen testen, die draadloos aan elkaar gekoppeld zijn (‘platoons’). Zo kunnen zij kort achter elkaar rijden, met voordelen op gebied van brandstofverbruik en CO2-emissie, veiligheid en doorstroming.

Bij Truck Platooning rijden trucks op korte afstand van elkaar door gebruik te maken van technologie voor het geautomatiseerd rijden. De Truck Platooning Challenge zal aantonen dat een tweede voertuig technisch in staat is om de voorliggende combinatie automatisch te volgen, gebruikmakend van Wifi-P, radar en camera’s. Hoewel binnen het ‘EcoTwin’-project al eerder is aangetoond dat het tweede voertuig daarbij ook automatisch kan sturen, ligt het accent tijdens de Truck Platooning Challenge op het zelfstandig gas geven en remmen. Daarbij bedraagt de geplande afstand tussen de beide combinaties 0,5 seconde, wat bij een snelheid van 80 km/u neerkomt op een onderlinge afstand van zo’n 10 meter.

Trucks verbonden met Wifi-P

Uniek aan de ‘EcoTwin’-combinatie is de geavanceerde Wifi-P-verbinding, ontwikkeld door NXP en speciaal bedoeld voor automotive toepassingen. Door de hoge snelheid van de communicatie kunnen de beide DAF vrachtwagens nog dichter achter elkaar rijden. Dankzij Wifi-P hebben de chauffeurs van de ‘EcoTwin’-combinaties bovendien de mogelijkheid tijdens het rijden met elkaar te communiceren en wordt op een scherm in de tweede truck geprojecteerd wat de chauffeur in de eerste truck voor zich ziet (‘See Through’).

CO2-reductie, betere veiligheid en doorstroming

Door vrachtauto’s zo dicht mogelijk achter elkaar te laten rijden en maximaal gebruik te maken van aerodynamisch voordeel, zijn op termijn brandstofbesparingen tot 10% mogelijk en daarmee gelijke reducties in de uitstoot van CO2. Daarnaast zal Truck Platooning de verkeersveiligheid verder verhogen, vanwege de combinatie van wifi-, radar- en camerasystemen. Een ander voordeel ligt in het verder verbeteren van de doorstroming van het verkeer, aangezien ‘platoonende’ trucks elkaar niet zullen inhalen. Daarnaast wordt er gewerkt aan technologieën die in- en uitvoegen voor personenauto’s op een verantwoorde en veilige manier mogelijk maken.

Rol TNO

TNO ontwikkelt de technologie om truck platooning mogelijk te maken.  Daarnaast adviseert en ondersteunt TNO het ministerie van Infrastructuur & Milieu, RWS en RDW bij de organisatie van de Truck Platooning Challenge. Dat doet TNO op basis van een brede kennisbasis en de nodige ervaring opgedaan in het vijfjarig Follow Me Truck Platooning programma dat als doel heeft een nog efficiënter, zuiniger, schoner en veiliger wegtransport in de toekomst. Naast technologie en veiligheid wordt in dit programma o.a. ook aandacht besteed aan regelgeving, logistieke inpassing en acceptatie.
Het EcoTwin-project is een onderdeel van het Follow Me Truck Platooning programma.

Nieuws

Ir. Bastiaan Krosse

Contact

Ir. Bastiaan Krosse

E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.