nieuws

TNO trekker van drie routes Nationale Wetenschapsagenda

25 mrt 2016

Nederland heeft een vernieuwende Nationale Wetenschapsagenda, die bestaat uit 140 grote wetenschappelijke vragen. Deze vormen het fundament voor 16 ‘routes’ waarmee nieuwe verbindingen over de gehele onderzoekketen kunnen worden gelegd. TNO is trekker van drie van deze routes: Smart Industry, Circulaire Economie en grondstoffenefficiëntie, en Logistiek en transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving.

Smart Industry

Smart industry bevat uiteenlopende wetenschappelijke uitdagingen, van technologische en wiskundige onderwerpen tot en met sociale, juridische en economische uitdagingen. Van Hoe reageren mensen op nieuwe technologieën als robots? tot Welk soort innovatienetwerken speelt een rol? Smart industry heeft brede impact voor medewerkers in de technologische industrie en voor de hele samenleving in de toekomst. De Smart Industry Science Agenda roept kennisinstellingen en bedrijven op om samen te werken aan de lange termijn uitdagingen voor het creëren van innovaties en vaardigheden van de 21ste eeuw.
Binnen deze route hebben op 3 en 23 maart workshops plaatsgevonden bij TNO. Bij deze workshops waren vele bezoekers uit onderwijs en bedrijfsleven en enkele TNO-ers aanwezig.
Contactpersoon: Egbert-Jan Sol

Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie

Hoe kunnen we een circulaire economie realiseren en industriële productie van goederen minder afhankelijk maken van primaire grondstoffen? Hoe maken we gebouwen en infra¬structuur goedkoper, veiliger en duurzamer door nieuwe materialen, technologieën en processen? Hoe kunnen we de cycli van koolstof, stikstof en fosfor beter benutten? Welke sociale veranderingen als gevolg van technologische veranderingen zijn aanstaande en beïnvloeden onze welvaart? Het is van groot belang voor de samenleving, de economie en het milieu dat we ons richten op een circulaire economie waarin we grondstoffen continu gebruiken in plaats van verbruiken. Dit geldt niet alleen voor de manier waarop we grondstoffen winnen, maar ook voor het (her)ontwerpen van productieprocessen en producten, bedrijfsketens, het ontwikkelen van nieuwe materialen en businessmodellen en de manier waarop wij mensen hier mee omgaan.
De workshops zijn op 6 en 8 april. Aanmelden kan tot 30 maart via nwaroute12-aanmeldingworkshop@outlook.com.
Trekker: Ardi Dortmans

Logistiek en Transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving

Deze route richt zich op 4 belangrijke trends in mobiliteit van personen en goederen:

  • Behoefte aan mobiliteit wordt complexer en meer gefragmenteerd;
  • Human factor wordt vaker doorslaggevend ; bijvoorbeeld in mobiliteitsbehoefte, adoptie van technologie, competentie-ontwikkeling in de sector;
  • Schaarste op meerdere gebieden; ruimte op het land en op zee, energie, grondstoffen, schone lucht en schoon water;
  • Veranderingen in organisaties en maatschappij beïnvloeden het mobiliteitsysteem.

De workshop voor deze route is op 13 april. Daarin richten we ons op 3 game changers die belangrijk zijn voor Nederland en waar kennis en innovatie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een beter inzicht in de oorzaken en gevolgen en aan het ontwerpen van oplossingen: behoefte aan bereikbaarheid in fysieke netwerken, noodzaak van vergroening en verduurzaming, en massaal gebruik van ICT in het mobiliteitsysteem. U kunt zich tot 6 maart aanmelden voor de workshop via mariska.alibaks@tno.nl.
Trekker: Jan Burgmeijer

Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.