nieuws

TNO’s visie op modernisering 112 meldproces naar Tweede Kamer

16 mrt 2016

Vandaag ontving de Tweede Kamer de roadmap 2025 voor het meldkamer- en politiedomein. TNO geeft hierin haar visie op ‘Het nieuwe melden’ met daarin de te nemen stappen om vernieuwende manieren van interactie tussen burger en overheid bij incidenten mogelijk te maken.

Burgers gaan er vanuit dat de 112 meldkamers beschikken over alle relevante informatie rondom een incident. Zover is het nog niet. De ICT-systemen, processen en organisatie zijn daar nog onvoldoende op ingericht.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) hebben TNO gevraagd waar zij rekening mee moeten houden bij het moderniseren van het meldproces. Welke nieuwe manieren van melden zijn er nu al en welke gaan er in de toekomst ontstaan? Welke kansen biedt dat? Hoe integreer je dat in toekomstbestendig beleid? Om deze vragen te beantwoorden heeft een team van TNO-experts een roadmap 2025 voor het meldkamer- en politiedomein ontwikkeld. Aan de hand van toekomstverkenningen beschrijven zij welke stappen gezet moeten worden om vernieuwende manieren van melden mogelijk te maken. 

Aan de hand van vier toekomstige leefwerelden verkent de roadmap  welke stappen op korte en lange termijn nodig zijn om  het nieuwe melden mogelijk te maken en te laten aansluiten aan de beleving en verwachtingen van de burger. Om de roadmap te realiseren is het nodig om te experimenteren, te innoveren, te verbinden en samen te werken met burgers en bedrijfsleven.

TNO heeft bij het opstellen van de roadmap nauw samengewerkt met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Politie en de LMO.

Lees de TNO-publicatie 'Het nieuwe melden; een toekomstverkenning'

Lezen
Roadmap

National Security: verbeteren van nationale veiligheid en crisismanagement

Een crisis of een ramp als een overstroming of een terroristische aanslag kan de maatschappij ontwrichten. De nationale veiligheid komt dan in gevaar. Als samenleving moeten we weten wat ons kan overkomen... Lees verder
Nieuws

Ir. Arnout de Vries

Contact

Ir. Arnout de Vries

  • Sociale Media
  • opsporing
  • intelligence
  • burgerparticipatie
  • cocreatie
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.