nieuws

Geboortecentra in Nederland bevallen goed

15 apr 2016

Geboortecentra in Nederland zijn een prima plek om te bevallen. De uitkomsten van de bevalling voor moeder en kind, de waardering van vrouwen met een geplande geboorte in een geboortecentrum en de kosten zijn vergelijkbaar met een geplande poliklinische bevalling. Hoewel de geboortecentra in Nederland  onderling zeer verschillend zijn in organisatie en inrichting, verschilt de kwaliteit van zorg nauwelijks.

Zwangeren met een laag risico op complicaties tijdens de bevalling  kunnen kiezen of ze onder begeleiding van een verloskundige thuis of poliklinisch in het ziekenhuis willen bevallen. Op veel plekken is het nu ook mogelijk om te kiezen voor een bevalling in het geboortecentrum. Eind 2013 waren er in Nederland 23 geboortecentra. Zij hebben allemaal deelgenomen aan een wetenschappelijke evaluatie van de zorg in geboortecentra in Nederland, uitgevoerd door Erasmus MC, Jan van Es Instituut, LUMC, NIVEL, UMC Utrecht, Universiteit van Tilburg en TNO. Dit gebeurde in opdracht van ZonMw. De resultaten presenteren de onderzoekers op vrijdag 15 april op het  symposium ‘Geboortecentrum Onderzoek’ in het UMC Utrecht.

Uitkomsten van zorg

Of vrouwen in een geboortecentrum of poliklinisch planden te bevallen, maakte geen verschil voor de uitkomsten voor moeder en kind. In beide gevallen pakte de zorg even goed uit. Ook de gemiddelde kosten van een geplande bevalling in een geboortecentrum zijn vergelijkbaar met de kosten van een geplande poliklinische bevalling. Evenals de waardering van de zorg. Een geplande thuisbevalling is goedkoper en scoort ook goed op zwangerschapsuitkomsten en gewaardeerde zorg. Op basis van deze uitkomsten adviseren de onderzoekers vrouwen te overleggen met de verloskundige welke plaats van bevallen mogelijk is en daar een keuze uit te maken.

Organisatie en inrichting van geboortecentra

De onderzoekers hebben voor het onderzoek de geboortecentra op twee manieren ingedeeld.  Eén indeling is gebaseerd op de locatie van het geboortecentrum ten opzichte van de klinische verloskamers van het ziekenhuis: vrijstaand, aanpalend (apart van de klinische verloskamers) en intern (onderdeel van de klinische verloskamers). De tweede indeling is gebaseerd op hoe de organisatie van de zorg is ingericht, bijvoorbeeld samenwerking van de zorgverleners, samenstelling van het bestuur en gedeelde visie op de zorg.  

De geboortecentra in Nederland zijn onderling zeer verschillend. Er zijn geen specifieke kenmerken gevonden die maken dat de organisatie of inrichting van een bepaald geboortecentrum beter is dan van een ander. Een blauwdruk voor de organisatie en inrichting van een geboortecentrum is dus niet te geven.

Lees meer

partner

Het Geboortecentrum Onderzoek

In een samenwerkingsverband tussen Erasmus MC, NIVEL, Jan van Es Instituut, Universiteit Tilburg, UMCU, LUMC en TNO wordt het project 'Evaluatie van Geboortecentra in Nederland' (ZonMw 209020012) uitgevoerd.... Lees verder
Roadmap

Youth: gezond, veilig en kansrijk opgroeien

Kinderen in Nederland groeien gelukkig vrij gezond op. Toch zijn er zaken die beter kunnen. Zo is er onder de jeugd meer overgewicht dan vroeger, zijn er meer gedragsproblemen en is er meer opvoedonzekerheid... Lees verder
Roadmap

Work: gezond veilig en productief werken

De wereld van werk verandert snel door globalisering, vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Als Nederland wil blijven concurreren zijn goede arbeidskrachten nodig. Hoe zorgen we dat mensen gezond,... Lees verder
Thema

Gezond leven: ‘Gezond werken en leven bevorderen’

Als gevolg van de toename van leefstijlgerelateerde ziekten en chronische aandoeningen zullen we op een andere manier naar gezondheid en zorg moeten kijken en preventie en behandeling moeten combineren.... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.