nieuws

Google, TNO en Amsterdam, werken aan slimmer verkeersmanagement

Efficiëntere stedelijke mobiliteit door inzet Google verkeersstatistieken • 14 apr 2016

Verkeersstatistieken kunnen een flinke bijdrage leveren aan betere en efficiëntere doorstroming van het verkeer. Door gebruik te maken van dat soort informatie kan bovendien bespaard worden op het traditionele gebruik van sensoren in de weg. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat verkeersstatistieken van Google een betrouwbare en kostenbesparende aanvulling zijn. De gemeente Amsterdam gaat met Google en TNO samenwerken om de gegevens in de praktijk toe te passen.

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden en stedelijke gebieden en dat aantal groeit nog steeds. Deze snelle groei brengt uitdagingen met zich mee, ook op het gebied van verkeer en mobiliteit, zoals het voorkomen van overbelasting van het openbaar vervoer en files op de weg.

Stef van Grieken, technisch programmamanager bij Google: “Het is onze missie om informatie wereldwijd te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken. Zo helpen we mensen al jaren om te navigeren in stedelijke gebieden. En we werken samen met de gemeente en TNO in de hoop ze te kunnen helpen bij het aanpakken van mobiliteitsproblemen. Wij zijn blij dat het onderzoek onderschrijft dat met inzet van verkeersstatistieken de mobiliteit in steden flink kan worden verbeterd en helpen daar graag bij.”

Pieter Litjens, wethouder Verkeer en Vervoer van Amsterdam: “Onze stad is populair, bij bewoners, bezoekers en bedrijven. Dat zorgt er ook voor dat we anders naar bereikbaarheid en mobiliteit moeten kijken. Combineer dat gegeven met het feit dat technologische ontwikkelingen allerlei nieuwe mogelijkheden bieden, en het is duidelijk dat we op een keerpunt staan. Google, TNO en Amsterdam bezitten samen de kennis en kunde om de bereikbaarheid van de toekomst vorm te geven.”

Besparing door inzet Google verkeersstatistieken mogelijk

TNO onderzocht zowel de haalbaarheid als de meerwaarde van de inzet van Floating Car Data (FCD) voor verkeersmanagementtoepassingen. FCD is de informatie over de locatie en de snelheid van aanwezige reizigers die geanonimiseerd wordt verkregen van gebruikers met mobiele Android-telefoons en Google Maps. Deze verkeersstatistieken vergeleek TNO met de metingen van het uitgebreide netwerk  aan verkeerssensoren in het wegennet in Nederland zoals bij de ring A10 bij Amsterdam.

TNO berekende dat als 20% van de weglussen op het hoofdwegennet wordt vervangen door Google verkeersstatistieken het nog steeds een kwalitatief goede en dekkende informatievoorziening is. Deze vervanging kan in potentie een aanzienlijke kostenbesparing met zich meebrengen. Voor bijvoorbeeld 30 km op de A12 met drie banen in beide richtingen is met 20% minder wegsensoren een besparing van 40 duizend euro per jaar mogelijk. De totale besparing, bij vervanging van het gehele Nederlandse hoofdwegennet – 6.500 km auto(snel-)weg, met een levensduur van gemiddeld 12 jaar - zou dan 161 miljoen euro bedragen op investering, beheer en onderhoud van weglussen.

Better Cities

De Google verkeersstatistieken bieden veel potentie voor verkeersmanagement toepassingen in en rond stad. In het programma “Better Cities” kijken Google, TNO en de gemeente Amsterdam naar toepassingen van verkeersstatistieken. Voorbeelden van toepassingen zijn slimme routes op basis van actuele reistijden, zowel via dynamische route informatie panelen (DRIP) als in-car-diensten zoals via een app.  Een andere toepassing is filedemping en file-alert. Een derde toepassing is het verkrijgen van inzicht in neveneffecten van verkeer dat een sluiproute kiest vanwege een verkeersongeval of wegopbreking. Daarop kunnen verkeersscenario’s slimmer ontworpen worden. Concreet gaan de partijen de verbouwing rond de Zuidas aanpakken om nieuwe diensten en mogelijkheden te achterhalen. Met het doel de mobiliteit flink te verbeteren.

Lees meer

Ons werk

Smart Urban Mobility: bereikbare, gezonde & vitale steden

TNO biedt de steden een integraal instrumentarium waarmee ze hun bereikbaarheid en aansluitend de gezondheid en economische vitaliteit blijvend kunnen verbeteren. Dit wordt gerealiseerd door niet alleen... Lees verder
Kennis

Bereikbare, gezonde en vitale steden

TNO biedt steden een integraal instrumentarium waarmee ze hun bereikbaarheid, gezondheid en economische vitaliteit blijvend kunnen verbeteren. 'Sustainable Urban Mobility and Accessibility’ (SUAM) biedt... Lees verder
Kennis

Geautomatiseerd en coöperatief rijden

TNO werkt – samen met de industrie en de overheid - aan de technologie die het geautomatiseerd rijden op de openbare weg praktisch mogelijk moet maken. Zowel voor personenauto’s als voor vrachtwagens.... Lees verder
Kennis

Communicatie in het verkeer

Coöperatieve Mobiliteit is een programma waarin we werken met industrie en overheden aan technologie waardoor auto’s met elkaar en de weg kunnen communiceren. Lees verder
Roadmap

Smart Cities: Integrale oplossingen voor een gezonde en vitale stad

Om onze steden klaar te stomen voor de toekomst is een integrale aanpak nodig. Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, gezondheid en economische vitaliteit zijn onlosmakelijk... Lees verder
Roadmap

Mobility & Logistics: voor veilig, schoon en efficiënt verkeer

Voor een leefbare omgeving is veilig en schoon verkeer en efficiënt transport van goederen van groot belang. “Met industrie en overheden willen we de uitstoot van CO2 in het verkeer en het aantal verkeersslachtoffers... Lees verder
Thema

Leefomgeving: ‘Wij werken aan de leefbaarheid en concurrentiekracht van steden’

Steden zijn succesvolle samenlevingsverbanden. Dat maakt ze aantrekkelijk, maar tegelijkertijd daardoor ook kwetsbaar. “Stedelijke gebieden worden voller, drukker en complexer. Dat belemmert de leefbaarheid... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.