nieuws

Impuls voor assetmanagement van infra met zes inspiratielessen

14 apr 2016

De afgelopen twee jaar hebben Havenbedrijf Rotterdam, Ooms Civiel, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Siemens, TNO, Profion en World Class Maintenance (WCM) een gezamenlijk leertraject doorlopen om het assetmanagement van civiele infrastructuur op een hoger plan te brengen. Vandaag op de Innovation Expo is het project afgesloten door de overhandiging van zes inspiratielessen aan verschillende vertegenwoordigers van de infrasector.

Age Vermeer voorzitter van de InnovatieTafel Infrastructuur (links) en Roelf Venhuizen, voorzitter Profion en voorzitter van de peergroup WCM-Infra

Op de innovatie-estafette in november 2013 is door een aantal infrastructuurbeheerders, marktpartijen en kennisinstellingen een gezamenlijk leertraject gestart: World Class Maintenance Infrastructure. Het doel van dit traject was om te leren van elkaar en vervolgens de geleerde lessen te delen met de gehele infrastructuursector. Centraal in dit project stonden praktijkcasussen die door de deelnemende organisaties zijn ingebracht. Daarnaast zijn ook parallellen getrokken met andere sectoren.

Proactief onderhoud

Belangrijk onderdeel van het project was de trend van het proactief  in plaats van reactief onderhoud. Onderhoud op het moment dat het ook daadwerkelijk nodig is, niet te vroeg en niet te laat. Sensoren en big data worden hiervoor steeds belangrijker..

TNO en assetmanagement

Assetmanagement van civiele infrastructuur is volop in ontwikkeling. Voor infrabeheerders valt hiermee veel te winnen. TNO draagt bij door betere informatie over de huidige en toekomstige staat van de assets mogelijk te maken en door samen met anderen een toekomstbeeld voor assetmanagement te ontwikkelen.

Sensoren luisteren naar slijtage

Meer informatie vindt u in het persbericht van World Class Maintenance.

Benieuwd naar de lessen? Lees de publicatie Assetmanagement civiele infra - inspiratie van en voor de sector.

Kennis

Infrastructuur: asset management, veilig en duurzaam

Door de toestand en belasting van de infrastructuur nauwkeurig te bepalen, dragen we bij aan beter asset management. Veiligheid is hierbij een randvoorwaarde. TNO is gespecialiseerd in risicoanalyses.... Lees verder
Roadmap

Buildings & Infrastructures: duurzaam bouwen

De gebouwde omgeving is een cruciale sector voor duurzame doelstellingen zoals CO2- reductie, materiaalgebruik terugdringen en verduurzamen en de lifecycle van gebouwen en infrastructuur verbeteren. Door... Lees verder
Thema

Leefomgeving: ‘Wij werken aan de leefbaarheid en concurrentiekracht van steden’

Steden zijn succesvolle samenlevingsverbanden. Dat maakt ze aantrekkelijk, maar tegelijkertijd daardoor ook kwetsbaar. “Stedelijke gebieden worden voller, drukker en complexer. Dat belemmert de leefbaarheid... Lees verder
Nieuws

Ir. Arie Bleijenberg

Contact

Ir. Arie Bleijenberg

  • infrastructuur
  • asset management
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.