nieuws

Innovatief fietsproject door provincies Utrecht, Limburg en Noord-Brabant op de kaart gezet

Verbeterd en vernieuwd prototype intelligente fiets van TNO • 19 apr 2016

Gedeputeerden van de provincies Noord-Brabant en Limburg  presenteren de vernieuwde en verbeterde intelligente fiets van TNO tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres. Wij nodigen u uit om aanwezig te zijn op donderdag 21 april om 8.30 uur bij de Brabanthallen, Diezekade 2 in 's-Hertogenbosch, fietsparcours bij de ingang.

TNO zet haar kennis en kunde in om het hoge aantal verkeersslachtoffers te verminderen en de veiligheid te verbeteren. De intelligente fiets is een voorbeeld van een innovatie die TNO samen ontwikkelde met partners als de Fietsersbond en Roessingh Research & Development om de fietsersveiligheid te verbeteren. De provincies Noord-Brabant, Utrecht en Limburg investeerden mee in dit innovatieve project naast het ministerie van Infrastructuur en Milieu binnen het programma 'Veilig en Bewust op de Fiets'.

De intelligente fiets waarschuwt voor gevaarlijke situaties en zorgt er zo voor dat de fietser veiliger en comfortabeler kan rijden. De fiets kan gevaren detecteren met een radar aan de voorkant en achteropkomend verkeer waar via een camera achterop de fiets. De fietser wordt geattendeerd op gevaren middels trillingen in de handvatten en het zadel. TNO kijkt nu naar de mogelijkheden om het prototype van de intelligente fiets verder te laten concretiseren, produceren en op de markt brengen door producenten en fabrikanten.

Kennis

Communicatie in het verkeer

Coöperatieve Mobiliteit is een programma waarin we werken met industrie en overheden aan technologie waardoor auto’s met elkaar en de weg kunnen communiceren. Lees verder
Ons werk

Fietsen, auto’s en kruispunten intelligent maken

Innovaties die het fietsen veiliger en comfortabeler maken Lees verder
Roadmap

Mobility & Logistics: voor veilig, schoon en efficiënt verkeer

Voor een leefbare omgeving is veilig en schoon verkeer en efficiënt transport van goederen van groot belang. “Met industrie en overheden willen we de uitstoot van CO2 in het verkeer en het aantal verkeersslachtoffers... Lees verder
Thema

Leefomgeving: ‘Wij werken aan de leefbaarheid en concurrentiekracht van steden’

Steden zijn succesvolle samenlevingsverbanden. Dat maakt ze aantrekkelijk, maar tegelijkertijd daardoor ook kwetsbaar. “Stedelijke gebieden worden voller, drukker en complexer. Dat belemmert de leefbaarheid... Lees verder
Nieuws

Ir Stefanie de Hair-Buijssen

Contact

Ir Stefanie de Hair-Buijssen

E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.