nieuws

Partnerschap met DEKRA verruimt testmogelijkheden procesveiligheid

07 apr 2016

Meer testmogelijkheden voor klanten in en buiten Europa en daarmee een verhoging van de procesveiligheid. Dat is wat DEKRA Insight en TNO beogen met hun strategische samenwerking die zij onlangs bekend maakten.
Meer testmogelijkheden voor procesveiligheid dankzij partner DEKRA insight

Binnen TNO is er veel kennis op het gebied van testen van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke chemie en karakterisering van de stoffen. Testen worden uitgevoerd op de locaties Rijswijk en Ypenburg. DEKRA Insight is, met onder andere een laboratorium in het Verenigd Koninkrijk, een vooraanstaande Europese speler op het gebied van procesveiligheid. Door de samenwerking van beide partijen is het mogelijk meer complexe vragen rondom procesveiligheid in behandeling te nemen en op te lossen. Denk aan vraagstellingen die niet met standaardtesten kunnen worden opgelost, maar een vernieuwde aanpak vergen.

DEKRA en TNO: complementair

In februari bezocht een delegatie van DEKRA Insight de faciliteiten van TNO. “Onze gasten bevestigden dat we heel complementair zijn”, vertelt Robert Nijhuis van TNO. “Het testen van gevaarlijke stoffen waarvan de eigenschappen nog niet precies bekend zijn, is per definitie risicovol. Je weet tenslotte niet of en wanneer ze ontploffen. In Rijswijk en Ypenburg hebben we unieke faciliteiten om die stoffen te karakteriseren en testen uit te voeren, met name omdat we veel werken voor Defensie. Onze kennis en faciliteiten stellen DEKRA Insight in staat om complexere vraagstukken op te lossen. Dekra heeft deze faciliteiten zelf niet op het vasteland van Europa. Daarentegen beschikt DEKRA Insights wel over een groot Europees netwerk van klanten. Door het strategische partnerschap kunnen wij dus onze expertise bundelen en onze diensten aan elkaars klanten beschikbaar stellen. Van vragen over procesveiligheid tot explosieve stoffen en van incidentonderzoek tot gevaarlijke chemie. TNO kan dankzij die extra opdrachten haar expertise verder verbreden en verdiepen. En daar plukken onze klanten uiteindelijk de vruchten van”, aldus Nijhuis.

Geïnteresseerd in de faciliteiten? Neem contact op met Robert Nijhuis.

Roadmap

Sustainable Chemical Industry: innovaties voor de chemische industrie

TNO helpt de chemische industrie te innoveren door bedrijven in staat te stellen kosten te reduceren en nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Bedrijven op die op zoek zijn naar nieuwe producten... Lees verder
Thema

Industrie: ‘Het is onze taak om de industrie te helpen met innoveren’

Industrie is een thema waarvan het belang in Nederland steeds duidelijker wordt. Gelukkig maar, vindt themadirecteur Arnold Stokking. “Industrie is een welvaartsbepalende factor: het creëert werkgelegenheid... Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.